Norges ambassadør Asbjørn Eidhammer og landdirektør for Utviklingsfondet i Malawi Knut Andersen signerte i dag den nye avtalen.
Norges ambassadør Asbjørn Eidhammer og landdirektør for Utviklingsfondet i Malawi Knut Andersen signerte i dag den nye avtalen.

- Dette er en viktig anerkjennelse av Utviklingsfondets og våre partneres arbeid i Malawi, sier landdirektør i Malawi Knut Andersen.

Det nye programmet har det formelle navnet Sustainable Agriculture Lead Farmer Program (SALFP). Og som navnet tilsier er målet å oppnå bærekraftig matproduksjon ved hjelp av modellbønder.

Konseptet med modellbønder er utviklet av Utviklingsfondet og våre partnere og har vært i bruk noen år allerede. Nå får vi muligheten til å fortsette dette arbeidet i betydelig større skala.

Gir kunnskapen videre

Spesielt driftige og lærevillige bønder blir valgt ut og får opplæring i moderne og bærekraftige landbruksteknikker. Deretter lærer de disse metodene videre til andre bønder i sitt nærområde.

For mange bønder er det lettere å lære av likesinnede naboer enn av eksperter de ikke kjenner. Dessuten vil modellbøndene ta i bruk metodene de lærer på sin egen gård, og hit kan andre komme og se hvordan det fungerer i praksis før de prøver det ut på egenhånd.

Les hvordan modellbonden Piano Guideon fra Malawi gir kunnskapen videre

Vil gi mange en bedre hverdag

I det nye femårige programmet vil det utdannes 3000 modellbønder som igjen gi sin kunnskap videre til 90 000 fattige småbønder og deres familier.

Den nye kunnskapen vil gjøre bøndene i stand til å øke avlingene og dermed gi sin familie bedre tilgang på mat. Når avlingene øker vil det også bli mer til overs som kan selges på lokale markeder.

Prosjektet skal i tillegg nå ut til 7000 familier som er rammet at HIV/AIDS og funksjonshemminger. Totalt vil dermed 100 000 familier få et bedre liv gjennom programet som ble signert i dag.

Les mer om den nye avtalen på nettsidene til den norske ambassaden i Malawi.