Operasjon Dagsverk

OD er en årlig solidaritetsaksjon for, av og med ungdom. Grunntanken er at norsk ungdom skal gi én dag av sin utdanning for å bidra til utdanning for ungdom i resten av verden.

Pengene fra Operasjon Dagsverk 2014 går til Utviklingsfondets arbeid for ungdom i Etiopia og Malawi.

Huda Mohamed Guled var fornøyd med å være sjef for en dag!
Huda Mohamed Guled var fornøyd med å være sjef for en dag!

- Med en gang jeg fikk høre at det var en ledig stilling hos Utviklingsfondet som har fått årets prosjekt, ble jeg interessert i arbeidet. Jeg søkte derfor på stillingen som daglig leder i Utviklingsfondet for en dag, sier Huda.

Tettpakket program

Huda startet dagen med å hilse på alle ansatte og få en innføring i hva Utviklingsfondet driver med. Bærekraftig landbruk, kvinners rettigheter, klimatilpasning, biologisk mangfold og fattigdomsbekjempelse var blant temaene hun ble introdusert for. Deretter fikk hun tatt en titt på våre sosiale medier, og etter lunsj var det Huda som stod for dagens oppdateringer på sosiale medier!

En viktig oppgave for daglig leder er å representere organisasjonen i media. Det ble det også tid til for Huda, som denne dagen skrev sin aller første kronikk som sendes til Si;D i Aftenposten.

- Det virker som om Utviklingsfondet jobber målrettet og har gode resultater, sier Huda!

- De siste ukene har vi holdt 300 foredrag rundt omkring på skoler over hele Norge for å fortelle om hva pengene som jobbes inn i år skal gå til. Vi har også mye å lære av engasjerte ungdommer, og synes det er flott å få innspill fra Huda. Operasjon Dagsverk er inspirerende!, sier Kari Helene Partapuoli, som vanligvis sitter i sjefsstolen.

- Det var ikke vanskelig å velge ut Huda, fortsetter hun. – Hun var veldig interessert i tematikken vi jobber med, og skrev også i søknaden at hun ville være et godt forbilde for sine yngre søsken. Det er det liten tvil om at hun er, avslutter Kari Helene.

Frihet til jenter i Etiopia og Malawi

Gjennom OD2014 skal minst 34 000 ungdommer i to av verdens fattigste land få en bedre framtid. Hovedmålet er at jenter skal få økt frihet og selvstendighet over sitt eget liv.

Det er bare 1 av 5 kvinner i Etiopia som kan lese og skrive, og i Malawi er det bare 1 av 10 jenter på landsbygda som fullfører ungdomsskolen.

Her kan du lese mer om årets OD.