Our Land – Our Business

Verdensbanken er, og har vært, en viktig drivkraft for landran og investeringer i storskala ikke-bærekraftig landbruk i utviklingsland.  I 2002 laget  Verdensbanken et rangeringssystem (Doing Business-modellen), som gir  land poeng ut i fra hvor lett det er å drive kommersiell virksomhet i dem. Nå jobber man med å tilpasse dette rangeringssystemet spesifikt til å gjelde investeringer i landbruk, et instrument for benchmarking the business of agriculture (BBA). Faktorer som løftes fram med det nye systemet er blant annet frie markeder for kommersielle frø og kunstgjødsel og at eiendomsrett sikres gjennom landreformer. Selv om småbønders behov blir pekt på i underlagsdokumentene fra Verdensbanken, er det rimelig klart at målet med det nye landbruksfokuserte rankingsystemet er å åpne opp enda mer for inevsteringer fra utenlandske selskaper i landbrukssektoren i utviklingsland.   

– Vi frykter at dette nye rangeringssystemet vil bidra til flere investeringer som det store flertallet i utviklingsland ikke er tjent med, sier Nærstad, og forklarer at dette er grunnen til at Utviklingsfondet støtter opp om Our Land – Our Business' kampanje for å få Verdensbanken til å skrote både den ti år gamle Doing Business-modellen og det nye BBA-instrumentet. 

– Tusenvis av småbønder har mistet ressurgrunnlaget sitt, blant annet bruksrett til land, gjennom de reformene som promoteres iforbindelse med rangeringene.  Oppropet mot Verdensbankens initiativ gir viktig støtte til fattige bønder i deres kamp for en bedre hverdag.

Les mer på http://ourlandourbusiness.org/