Klimaforhandlingene

Forhandlingene foregår løpende gjennom hele året og har gjort det i mange år. Årets klimatoppmøte omtales gjerne som COP 18 - ettersom det er det attende året på rad med et slikt stort klimatoppmøte.

Det er mange uløste floker i klimaforhandlingene og det er små forhåpningene til årets toppmøte.

Det forhandles om tre hovedtema:
1. En ny klimaavtale som skal gjelde fra 2020
2. Kyoto 2: Kyoto-avtalen utløper ved årsskiftet. Nå skal en ny fremforhandles, som skal gjelde frem til en ny avtale trer i kraft.
3. Finansiering: Det ble i 2009 enighet om at det skal brukes 100 milliarder dollar i året på klimatiltak i u-land. Nå forhandles det om hvordan dette skal gjøres i praksis. Veien dit er lang - flere og flere land reduserer klimabevilgningene. Det er viktig for Utviklingsfondet at noen av disse pengene må brukes på å hjelpe fattige bønder å tilpasse seg et endret klima.

Du kan lese mer om årets klimatoppmøte på nettsidene til Spire, Utviklingsfondets ungdom

Mette Bjørnsdatter Hafskjold (t.v.) fra Spires lokallag i Trondheim og Kine Gjerstad Eide fra Spires kjernegruppe følger klimaforhandlingene i Qatar. De ønsker å snakke for dem som ikke er i stand til å dra til slike toppmøter og snakke for seg selv.
Mette Bjørnsdatter Hafskjold (t.v.) fra Spires lokallag i Trondheim og Kine Gjerstad Eide fra Spires kjernegruppe følger klimaforhandlingene i Qatar. De ønsker å snakke for dem som ikke er i stand til å dra til slike toppmøter og snakke for seg selv.

Tidlig fredag morgen ankom to spente Spire-medlemmer hovedstaden Doha omtrent samtidig som dagens første solstråler svømte over denne ojlerike nasjonen. Med 17 000 ankommende delegater, har Qatar opprettet et eget evisa-opplegg, shuttlebusser og mye mer for å tilrettelegge for arrangementet. Spire, Utviklingsfondets ungdom, har deltatt med to representanter på ungdomskonferansen COY8 som en oppvarming til forhandlingene.

Ingen har høyere CO2-utslipp

Det er et intenst program som skal gjennomføres i Qatar, likevel kanskje ikke intenst nok. Tidsmessig ligger verden litt bakpå i mange sammenhenger. Det trengs penger til tilpasning og utslippskutt for utviklingsland. Utviklede land må redusere sine utslipp betraktelig, og kanskje er denne i-land/u-land inndelingen litt foreldet? Ingen andre land har høyere CO2-utslipp per innbygger enn Qatar, selv om landet selv er blant de som rammes av havnivåstigning, synkende grunnvannsnivå, og ikke minst, endrede regnværsmønster og dermed tørke. Det er usikkerhet rundt Qatars lederskap og hva de egentlig ønsker å oppnå ved å være vertskap for denne runden av klimaforhandlingene.

Hva forventes egentlig av årets konferanse? Media har vært stille og forhandlere ser ut til å mene at denne stillheten kan gi en mulighet til å diskutere viktige og vanskelige detaljer i fred. De vil kunne konsentrere seg om jobben uten å måtte forklare hva de holder på med hele tiden og uten å få spørsmål om hvorfor de går så nøye gjennom detaljene når de har så ufattelig mye de skal gjennom. Argumenter man hører er at forhandlingene i seg selv er en tung politisk prosess og at det er viktig å gå inn i detaljene for å sikre et godt utfall.

Man kan kanskje ikke gnikke på oljelampa og ønske seg tre ting. Likevel skurrer dette bildet litt. Det er ikke lenger en oppgave å finne ut av hva som må gjøres, faktane ligger på bordet. FNs klimapanel sier at klimagassutslippene må nå sitt toppunkt innen 2015. En ny avtale som trer i kraft i 2020 kommer derfor for sent. Norge og verden må være mer ambisiøse. Når vi per i dag vet hvilke ressurser store selskaper legger ned i lobbyvirksomhet for å hindre at det legges begrensninger på hvor mye de kan forrurense, er det utelukket at sivilsamfunnet skal sette seg på sidelinjen for ikke å "forstyrre" forhandlerne. Vi må stå frem og fremføre et tydelig budskap som ikke kan misforstås. Sivilsamfunnet må vise at vi har den kunnskapen som skal til for at forhandlere får en støttespiller når vanskelige forhandlingspunkter diskuteres og det vises motvilje blant noen av partene.

Snakker for de som ikke kan gjøre det selv

I tillegg er det ikke til å stikke under en stol at livet i Norge raskt kan bli komfortabelt og hyggelig, spesielt nå når det nærmer seg jul. Det er derfor ekstra viktig å ikke bare snakke for oss selv, men også huske på alle de som ikke har mulighet til å stille opp på forhandlingene og tale sin egen sak. Ikke fordi de ikke ønsker eller ikke har kunnskap nok, men fordi de er fattige. Mange er allerede rammet av klimaendringer – tørke og flommer på uvante tidspunkt fører ikke sjelden til at avlingene svikter og folk ledes ut i sult. Ofrene for klimaendringene er sjelden i stand til å dra til toppmøtene og tale sin egen sak. Derfor er det deres stemmer som er viktige å få frem, og det er deres liv som må huskes når debatter og diskusjoner føres over i en drakamp om økonomisk vinning fremfor overlevelse og en trygg fremtid for alle.

Overlevelse burde ikke være et politisk spill, og når ungdom sammen med små øystater og de fattigste landene i verden blir kalt radikale eller urealistiske for å kreve overlevelse for alle, så er det kanskje på tide at alle tar seg en ekstra runde i tenkeboksen og finner ut hva vi egentlig ønsker oss til jul i år.

Følg Spire, Utviklingsfondets ungdom på facebook