Les mer:

- De ansatte i den europeiske patentorganisasjonen skal kritisk vurdere om alle patentkrav de får holder mål eller ei, helt uavhengig av om egen lommebok blir tykkere dersom patentet innvilges, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet.
- De ansatte i den europeiske patentorganisasjonen skal kritisk vurdere om alle patentkrav de får holder mål eller ei, helt uavhengig av om egen lommebok blir tykkere dersom patentet innvilges, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet.

I midten av desember møter Norge og de andre medlemmene i den europeiske patentorganisasjonen (EPO). På sakslista ligger forslag om å dele ut bonus til alle ansatte fordi EPO gikk med nærmere 90 millioner euro i overskudd i 2011.

- Å dele ut bonus til ansatte er som å gi en fotballdommer betalt etter hvor mange mål han dømmer. De ansatte i EPO skal kritisk vurdere om alle patentkrav de får holder mål eller ei, helt uavhengig av om egen lommebok blir tykkere dersom patentet innvilges, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet.

I dag har Utviklingsfondet sammen med Naturvernforbundet, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Spire – Utviklingsfondets Ungdom, Norges Bondelag og Nei til EU sendt brev til næringsminister Trond Giske. Det er folk fra hans departement og Patentstyret som representerer Norge på møtet i desember. Les hele brevet her (pdf).

En rekke land, inkludert Tyskland, Storbritannia og Nederland, er i mot bonusutdelingen.

Utviklingsfondet er i mot patent på planter, dyr, foredling og avl fordi dette setter kjepper i hjulene for videre planteforedling og dyreavl som er så viktig for matsikkerhet. Patenter øker også de multinasjonale selskapenes kontroll over matkjeden.

I Norge ble det lov med patent på planter og dyr for første gang da vi implementerte EUs patentdirektiv i 2004. Justisdepartementet evaluerer nå erfaringen med dette. Utviklingsfondet mener det er klare negative konsekvenser av at det er mulig å patentere planter og dyr. Dette gjorde vi klart ovenfor regjeringen i en høringsuttalse i september 2012.

Norge ble medlem av den europeiske patentorganisasjonen siden 2008.