I 2011 tok sult og tørke 260 000 menneskeliv i Somalia. Halvparten av disse var barn. Nå frykter FN at over 6 millioner mennesker vil mangle mat innen året er omme. Årsaken? Ustabile værmønstre og "klimasjokk" har gjort årets kornavlinger opp mot 70% lavere enn normalt. 

Det livsviktige vannet

Vann skaper store problemer i Somalia - enten det er for lite eller for mye. Landet opplever lange perioder nesten helt uten regn. Da er det ekstra viktig å samle opp og ta vare på regnet når det først kommer. Gjennom Utviklingsfondets prosjekter i Somalia bygges cisterner, brønner og takvannsystemer. I tillegg bygges og rehabiliteres det store dammer. 

Når dammene dekkes med plast kan de holde på vannet i opptil åtte måneder. Det er en stor forbedring for et lokalsamfunn som tidligere har vært prisgitt regntiden. Der sult og tørke har tvunget hundretusener andre somaliere på flukt, har landsbyen i nærheten av dammen på bildet hatt tilstrekkelig med både vann og mat. Befolkningen har blitt bedre rustet mot tørke og kan til og med hjelpe mennesker som er hardere rammet enn dem selv.

Les historien om familien som delte alt de hadde med klimaflyktningene.

Bærekraftig jordbruk som våpen mot sult

Tilgang til vann er avgjørende, ikke bare for å slukke tørsten hos mennesker og dyr, men også for å sikre god kvalitet på jorda, slik at befolkningen kan produsere nok mat. Derfor jobber Utviklingsfondet med opplæring i klimatilpasset landbruk. Det handler blant annet om metoder for å bevare fuktigheten i jorda, introduksjon av nye frøsorter og å dyrke flere ulike sorter sammen.

Mange av bøndene gjør alt arbeidet med jorda for hånd, noe som krever mye tid og krefter. Med tilgang til jordbruksmaskiner blir det enklere å drive bærekraftig jordbruk i større skala.

Nyhet! Nå kan du investere i en treskemaskin for somaliske bønder, så de selv kan bekjempe sult og fattigdom.

Langsiktige investeringer hindrer nye kriser

Det vil komme flere tørker etter denne. Derfor må det investeres i klimatilpasning, og det må gjøres langsiktig.

Det er ikke alltid så mye som skal til. Konstruksjoner som holder på regnvannet over tid, klimatilpassede landbruksmetoder og forbedrede frø kan gjør det mulig å dyrke mat også under vanskelige forhold. Til sammen bidrar dette til å minske behovet for nødhjelp når krisen inntreffer.

Som regel vet lokalbefolkningen godt hvor skoen trykker og klarer selv å gjøre de nødvendige tiltakene med litt støtte fra aktører som Utviklingsfondet. Det handler om å investere i de gode løsningene som gjør at flere kan klare seg selv, også i klimaendringenes tid.