Nettverk for GMO-fri mat og fôr bringer sammen 18 organisasjoner i kampen mot genmodifisering. Med på laget er også butikkjeden Coop.
Nettverk for GMO-fri mat og fôr bringer sammen 18 organisasjoner i kampen mot genmodifisering. Med på laget er også butikkjeden Coop.

11 av 18 organisasjoner var tilstede på møtet 15. januar. Kurt Oddekalv fra Norges Miljøvernforbund deltok for første gang. Nettopp bredden i Nettverk for GMO-fri mat og fôr gir styrke. Vi representerer miljø-, solidaritets- og landbruksorganisasjoner.
Kathrine Kleveland åpnet møtet med å lese Sidsels Mørks prolog til offentliggjøringen av Brundtlandkommisjonen i 1987.

Thomas Bøhn, seniorforsker ved Genøk, nasjon alt senter for biosikkerhet i Tromsø holdt foredraget  «Seralinistudien og den etterfølgende debatten – hvordan forstå biosikkerhet knyttet til GM planter?» Det var svært interessant å få detaljkunnskap over Seralinis urovekkende indikasjoner på hvordan GMO-mais kan påvirke helsen til forsøksdyr. - De vanlige kravene om 90 dagers studier er ikke tilstrekkelig til å avdekke mange helseproblem, derfor bør testsystemene endres slik at de fanger opp effekten av kronisk langtidseksponering, sa Bøhn.

Prosjektleder Bell Batta Torheim oppsummerte de viktigste tiltakene i Informasjonkampanjen om GMO. Hun fortalte om infomateriell, t-skjortekampanje, foredragsturne m.m. Flere foredrag er allerede avtalt for 2013.

Nettverket vil også i år arrangere såfrøaksjoner under mottoet "La det gro uten GMO!".  Alle som vil oppfordres til å delta og til å spre info i sine organisasjoners lokale nettverk - det blir trolig en vakker dag i mai samt GMO-aktivitet på noen gårder under "Åpen økologisk gård" i regi av Oikos og Biodynamisk forening 31.august/1.september.

Status for GMO i Norge med kort diskusjon om noen utfordringer ble tatt opp. Flott med regjeringens nei til GMO-raps i desember i fjor. GMO-fisk et skritt nærmere mulig godkjenning i USA, men samlet norsk oppdrettsnæring er kritisk. Utviklingsfondet lanserer snart en rapport om GMO-fisk.

De ettertraktede t-skjortene med påtrykk "Jeg elsker genteknologiloven" ble delt ut til alle organisasjonene som var der.
 

 

Saken ble opprinnelig publisert på Bygdekvinnelagets nettsider