Den 25. april i fjor opplevde Nepal et kraftig jordskjelv. Over 8000 ble drept om omtrent 21000 skadet. I tillegg ble 3.5 millioner mennesker hjemløse. Det var mange som trengte hjelp, men også en imponerende vilje til å hjelpe blant lokalbefolkningen.

- Jordskjelvet utløste en imponerende mobilisering i Nepal. Mens det internasjonale samfunnet fortsatt summet seg, organiserte naboer, venner, motorsykkelklubber og andre engasjerte nepalesere seg for å bidra. De gravde frem mennesker fra ruinene og delte det de hadde av mat, tepper og husly med ofrene, sier Grødahl.

Raskt i gang med nødhjelpen

Lokale organisasjoner er på plass før, under og etter en katastrofe. Deres lokalkunnskap og nettverk er avgjørende for at nødhjelpsarbeidet skal nå ofrene. Det er organisasjonene, og resten av befolkningen, som blir igjen når nødhjelpspakkene er delt ut og flyene har fløyet til neste katastrofe. Nepalesere har i snart et år trosset etterskjelv i en nasjonal dugnad. Utviklingsfondets partnere var raskt ute med nødhjelp da katastrofen var et faktum, og brukte egne penger for å dekke kostnadene den første tiden. 


Hundretusenvis av hus ble helt eller delvis ødelagt i jordskjelvet, ett år etter har oppbyggingen knapt kommet i gang. Foto: Mahesh Shrestha, LI-BIRD.

- Megaskjelvet kom som et sjokk. Det rammet millioner av mennesker og endret våre prioriteringer. Som en sivilsamfunnsorganisasjon satte vi i gang nødhjelpstiltak umiddelbart. Vi har brukt alle våre nettverk, både i Nepal og internasjonalt, til å dekke de mest prekære behovene til de overlevende som fortsatt lever i stor usikkerhet, sier Dr. Balaram Thapa fra LI-BIRD, Utviklingsfondets hovedsamarbeidspartner i Nepal.

Stor internasjonal mobilisering

Jordskjelvet har fått alvorlig følger for matsikkerhet og rammet utsatte mennesker på landsbygda som er avhengige av landbruket hardt. Et fåtall har bygd opp husene sine, og risikerer å gå inn i enda en regntid uten et godt sted å bo. Mange har gitt opp å vente på myndighetene og er prisgitt enkeltpersoner og organisasjoner.   

- Det var gledelig å se den store innsatsen fra Norge og andre land for å få distribuert nødhjelp etter jordskjelvet, sier Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet.

Sammen med lokale organisasjoner satte Utviklingsfondet i gang nødhjelps- og gjenoppbyggingstiltak etter jordskjelvet. Over 100,000 mennesker har fått hjelp i form av mat og husly, samt støtte til gjenoppbygging av levebrødet sitt.


Med Utviklingsfondets støtte har over 100.000 fått hjelp etter jordskjelvet. Mange har fått husene ødelagt og har mistet matlagrere, da kommer teltduker og matutdelinger godt med. Foto: Mahesh Shrestha, LI-BIRD.