Av Kari Helene Partapuoli (Daglig leder i Utviklingsfondet) og Morten Lønstad (Generalsekretær i FORUT). Artikkelen sto på trykk i Vårt Land 30. juni.

«I en krise er det de lokale aktørene som er de første til å hjelpe i sine lokalsamfunn, og det er de som blir igjen på lang sikt (…) Men målet, å flytte kapasitet og beslutningsmyndighet nærmere lokalsamfunnene som trenger det, innebærer også å bygge en kultur i det humanitære hjelpesamfunnet, som anerkjenner viktigheten av nasjonal kapasitet». Dette sa Jan Egeland da han åpnet det Humanitære Lederskapsakademiet i Storbritannia i mars i år.

Utviklingsfondet og FORUT har etter jordskjelvet i Nepal erfart hvor sant dette er. Lokale organisasjoner har vært svært effektive med å nå fram med hjelp – raskt og rimelig. Vi opplevde også hvordan FN-organisasjoner og internasjonale hjelpeorganisasjoner i begynnelsen overså de lokale og ikke inviterte dem til koordinerings- og planleggingsmøter, men at dette har bedret seg etter hvert. Vi har dessverre også sett flere eksempler på at nepalske myndigheter skaper flere problemer enn de løser, og at politikere og byråkrater forsøker å tuske til seg penger og innsatsvarer. 

Etter jordskjelvet i Haiti i 2010 mistet over 300 000 mennesker livet før nødhjelpsarbeidet kom i gang. En svak stat, underutviklet lokalsamfunn og dårlig koordinert hjelpearbeid gjorde situasjonen enda verre. I Nepal finnes det imidlertid en rekke gode sivilsamfunnsorganisasjoner som kan bidra med oppbyggingen. Det er derfor svært viktig at det internasjonale hjelpearbeidet har fokus på hvordan lokale aktører kan støttes og bidra i hjelpearbeidet. Vi må gjøre som Egeland sier: bygge en internasjonal kultur for å flytte kapasitet og beslutningsmyndighet til lokale aktører. 

Lokale organisasjoner opplever at byråkratisk treghet, korrupsjon og lokale politikere som forsøker å favorisere enkelte grupper, er alvorlige hindre for hjelpearbeidet. Dette gir donorer, myndigheter og hjelpeorganisasjoner et dårlig rykte blant lokalbefolkningen. Den nepalske regjeringen og internasjonale givere må gi tydelige signaler til embetsverket og de politiske partiene om at dette ikke aksepteres. I tillegg er det viktig å vise åpenhet overfor media og lokalsamfunn om bruk av midler, og konsultere lokal- og sivilsamfunn. Åpenhet er det viktigste virkemidlet mot korrupsjon og vanstyre. 

Utenriksminister Børge Brende bør løfte fram lokale aktørers rolle i hjelpearbeidet gjennom hele gjenoppbyggingsfasen. Disse kan nå effektivt fram til flere som fremdeles venter på hjelp, men de må få støtte fra Nepals regjering og internasjonale givere. Tiden er i ferd med å renne ut. Monsunsesongen er like rundt hjørnet, og tiltak må på plass før flere liv går tapt.