Mer enn 5000 mennesker er hittil bekreftet omkommet. Krisesituasjonen krever både nødhjelp og at den lokale matproduksjonen kommer raskt i gang slik at matmangelen ikke vedvarer.

Du kan hjelpe! Vi har lokale krefter som står klare til å gjøre en innsats.

Send SMS med kodeord «krise 200» til 2468 og bidra med 200 kroner!

Send SMS med kodeord «krise 350» til 2468 og bidra med 350 kroner!

Send SMS med kodeord «krise 500» til 2468 og bidra med 500 kroner!

Gå til www.utviklingsfondet.no/gave eller benytt kontnr. 5005.15.10000 og bestem selv hvor mye du vil gi. Merk innbetalingen med "Nepal".

Utviklingsfondets lokale samarbeidspartnere i Nepal er klare til å sette i gang hjelpetiltak der de kan og i utilgjengelige områder som ikke nåes fra sentralt hold. De vil bidra til å dekke akutte behov, starte gjenoppbygging og med langsiktige initiativer som inkluderer jordskjelvsikring.

Dette arbeidet er både krevende og kostbart. Vi trenger din hjelp, så flest mulig får det de trenger så raskt som mulig.

Gi ditt bidrag nå! På forhånd tusen takk for verdifull støtte. Send også gjerne en oppfordring til dine kontakter og venner om å gjøre som deg.

Vennlig hilsen Utviklingsfondet

Daglig leder i Utviklingsfondet, Kari Helene Partapuoli, var i Nepal da jordskjelvet kom sammen med to kollegaer. Les mer om våre inntrykk av katastrofen og behovene fremover.

Utviklingsfondet har mange spennende prosjekter. Vi tilrettelegger spesielle samarbeidsordninger for bedrifter og ansatte. Ta gjerne kontakt med elisabeth@utviklingsfondet.no om du ønsker mer informasjon.