På OD-dagen i år jobbet Nikolai Bjørn Akselvoll fra Oslo Katedralskole på Utviklingsfondets kontor. Han tok blant annet styring på sosiale medier og skrev denne teksten.
På OD-dagen i år jobbet Nikolai Bjørn Akselvoll fra Oslo Katedralskole på Utviklingsfondets kontor. Han tok blant annet styring på sosiale medier og skrev denne teksten.
Operasjon Dagsverk i 2014 gikk til Utviklingsfondets prosjekter for ungdom og spesielt jenter i Etiopia og Malawi.
Operasjon Dagsverk i 2014 gikk til Utviklingsfondets prosjekter for ungdom og spesielt jenter i Etiopia og Malawi.

Under årets Operasjon Dagsverk, 29. oktober, jobbet Nikolai Bjørn Akselvoll hos Utviklingsfondet. I løpet av dagen skrev han blant annet denne teksten om hvordan det går med prosjektene etter OD 2014 som gikk til våre prosjekter i Etiopia og Malawi.

Nå er prosjektet fra Operasjon Dagsverk 2014 godt i gang! I fjor het OD-prosjektet «Nei til Likegyldighet». Prosjektet gikk da via utviklingsfondet og et program som heter «Mitt liv, Mine valg» til Malawi og Etiopia. Programmet går ut på at ungdommer, spesielt jenter, skal komme seg i gjennom grunnskolen. Dette er utrolig viktig, for hvis de unge jentene kommer seg i gjennom skolen er sjansen mye mindre for at de blir tvangsgiftet bort i tidlig alder og sjansen mye større for at de får mulighet til å skape et liv for seg selv.

Prosjektet går framover

Prosjektet, som startet opp i januar i år 2015, går ut på at man blant annet skal gjøre skolehverdagen tryggere både på skolen og på skoleveien for jenter. Vi har også jobbet med å bygge toaletter, ettersom sanitære forhold ofte er et problem som gjør at ungdommer, spesielt jenter, ikke kan gå på skolen.

Ungdommer fra Malawi og Etiopia har sammen med organisasjoner i landene laget «Young Women Can Do It»-klubber hvor de fokuserer på å få fremme unge jenters stilling i lokalsamfunnet. Nå er det opprettet over 50 klubber i landene.

Les mer om OD-prosjektet.

Samtidig hjelper disse klubbene mange hundre jenter tilbake på skolebenken og skaper en forandring i jentenes liv. Klubbene har også fokusert på å skape engasjement hos ungdommer for jenters rettigheter, også blant gutter. En annen viktig del av prosjektet er bærekraftig landbruk. Over 80% av befolkningen i Etiopia og Malawi lever av jordbruket, og må derfor kunne tilpasse seg klimaendringene uten å ødelegge sitt eget livsgrunnlag.

Samarbeid på tvers av landene

Ungdom fra Etiopia og Malawi møttes tidligere i vår for å lære av hverandre. Her ble de enige om at modellen som Malawi hadde tatt i bruk var den de skulle bruke videre. I løpet av året har ungdommene etablert National Steering Comitee (NSC) i hvert land. Disse består av halvt om halvt ungdommer og voksne fra organisasjonene som utfører prosjektet. Komiteene skal sammen bestemme seg om hvordan man strategisk skal implementere prosjektene i landene.

Ungdommer fra alle landene, Etiopia, Malawi og Norge, har også samlet seg på en leir denne sommeren hvor de delte erfaringer om hva som fungerer og hva som ikke gjør det og hvilke utfordringer man støter på. Ungdommene var i hovedstaden i Malawi, Lilongwe, og lærte om hvordan man mer effektivt kan sikre at ungdommer får delta i samfunnet og om hvordan kjønnene blir ulikt behandlet i landene.

Operasjon Dagsverk for et mer likestilt samfunn

Prosjektet «Mitt liv, Mitt valg» går planlagt fram til 2019 og har som mål å hjelpe mange tusen ungdommer, mesteparten av dem jenter, til å få økt selvstendighet og innflytelse over eget liv. Programmet er godt i gang og vi tror på at arbeidet vil endre hvordan mange lokalsamfunn ser på ungdom. Dette hadde ikke vært mulig uten OD-prosjektet 2014.