- Det er vanskelig her nå. Det kommer ikke ordentlig regn, bare litt i ny og ne, forteller Warsama Hassan Omar, før han legger til at han bare kalles Shaun blant venner. Vi tok en prat med han om klimaendringer og tilgang til vann for lokalbefolkningen her. 

Shaun kommer opprinnelig fra Djibouti, men har nå valgt å bosette seg i Borama i Somaliland for å produsere mineralvann. Utviklingsfondet har flere prosjekter i området hvor Shaun bor. Shaun forteller at alt var grønt i Borama før, men at alt er annerledes nå. Familiene er fattige og mye av dette skyldes klimaendringene. Det er rett og slett ikke nok vann.  

Se hele intervjuet med Warsama Hassan Omar om klimaendringene (FULLVERSJON):

 

Les om Raruba i Etiopia, som må gå flere timer hver dag for å hente vann til familien: Klimakrisen fører til mangel på mat og vann.
 

Kunnskap er nøkkelen

Klimatilpasning i praksis handler om å bevisstgjøre lokalbefolkningen om hva som skjer med klimaet, hvordan de rammes og om å gi dem redskapene som skal til for å tilpasse seg endringene. Det er ikke alltid så mye som skal til. Eksempler på enkle tiltak er konstruksjoner som holder på regnvannet over tid, tiltak som forbedrer jordkvalitet og øker fuktigheten i jorda, samplanting av ulike vekster samt introduksjon av nye frøsorter som tåler tørrere klima. Slik minimerer man også behovet for nødhjelp når krisen inntreffer. Som regel vet lokalbefolkningen godt hvor skoen trykker og klarer selv å gjøre nødvendige tiltak med litt støtte fra aktører som Utviklingsfondet. Det handler om å investere i de gode løsningene som gjør at flere kan klare seg selv.
 
 
Bilde: Et av våre vellykkede prosjekter i Somaliland: Ekteparet Xasan og Xukun med sine fire barn. De har gjennom Utviklingsfondets prosjekter fått stabil tilgang til vann, slik at de kan dyrke mer mat. Det har gitt de mulighet til å bygge seg et bedre hus, i tillegg til at de nå har nok og sunn mat til hele familien. 
 

Viktig arbeid

Det er viktig å jobbe langsiktig sammen med lokale innbyggere for å sikre kunnskap og dermed også sikre tilgang til vann. Det viktige arbeidet går ut på å bygge vannpumper, damanlegg, brønner, vanningssystemer og det gis opplæring i ulike vannsamlingsmetoder. Klimaendringene vil ikke avta slik tilstanden er i dag, tvert i mot vil klimakrisen berøre oss mer fremover. Håpet er at flest mulig får tilgang til livsviktig kunnskap og dermed bekjemper sult og fattigdom.