Utviklingsmandag

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet.

Hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle.

Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Næringsutvikling og utviklingssamarbeid knyttes stadig tettere sammen i norsk utviklingspolitikk, blant annet gjennom meldinga «Sammen om jobben» som nå ligger til behandling i Stortinget.

Vil den ha svaret på hva som skal til for at utviklingsland bli mer attraktive for investorer og på den måte skape utvikling for fattige mennesker?

På Utviklingsmandag spør vi: Hvordan kan man oppfylle intensjonene om mer investeringer i utviklingsland?  Hvordan skal det bidra til å bekjempe fattigdom? Hvordan skal myndigheter, bedrifter og organisasjoner samarbeide i dette nye bildet? Hvilken rolle kan diaspora-aktører spille?

Tid og sted: Mandag 11. april kl. 1700  på Litteraturhuset (Kjelleren)

I panelet:

Kirsten Natvig (FORUM)

Ola Nafstad (Norfund)

Mehraz Rafat (Norad)

Dede Koesah (Røde Kors ungdom, Global Future Leadership Program - NHO, Naba)

Ordstyrer: Andrew Kroglund

Meld deg på Facebook-event