Dyp matkrise 

Sommeren 2020 kunne Utviklingsfondets Sergio Alonzo i Guatemala, melde om stor matmangel og tapt inntekt hos folk flest. Matkrisen kom sammen med stopp i kollektivtransporten og nedstengte butikker og markeder. Folk sultet i hjemmene sine, mens de ventet på at stillstanden skulle ta slutt. De hvite flaggene man så i gatene var et signal som varslet at familien ikke hadde nok mat. I utgangen av 2020 ble Mellom-Amerika rammet av to voldsomme orkaner. 200 mennesker mistet livet og mer enn en halv million måtte forlate sine hjem. Resultatet vi står ovenfor i dag er en dyp matkrise. Regionen som Utviklingsfondet jobber i, er et av dem som er hardest rammet av klimaendringene. Økende katastrofer, sult, fattigdom, kriminalitet, vold, desperasjon og migrasjon driver regionen mot konflikt og autoritære regimer. 

Les mer om matkrisen i Guatemala her: Slik senker vi de hvite flaggene 

Matvarekrise fører til flukt 

En rapport Utviklingsfondet har utarbeidet blant våre målgrupper i Guatemala, viser at 16% av alle familiene har medlemmer i USA. Den akutte matvarekrisa har ført til at stadig flere vil forlate sine hjemland og legge ut på den usikre vandringen mot nord. Drømmen om USA har for mange blitt et mareritt i flyktningleirer i det nordlige Mexico. Det er hovedsakelig mennene som drar på flukt, og som etterlater kvinnene med ansvar for barn og hjem. Det er heldigvis håp for alenemødrene som blir igjen. Løsningen ligger i de små jordlappene og de som dyrker dem. De er bærebjelkene for tilgangen på lokalmat.   

Les mer om flukten her: Drømmen om Amerika 

Matvareberedskap er kriseberedskap 

Alenemoren Dominga, som bor i Guatemala, driver en liten gård. Der dyrker hun en viktig del av familiens mat, men det er ikke nok til å klare seg. For å ha råd til å forsørge familien, jobber hun tre dager i uken som dagarbeider i byen. Etter at landet stengte ned, ble det umulig å reise inn til byen og avlingene hennes var for lengst spist opp. Hadde hun hatt muligheten til å investere i sitt eget gårdsbruk, ville hun hatt nok mat gjennom krisa og inntekt til å slippe dagarbeidet.  Situasjonen viser hvor viktig mikrolån er.

Les mer om Dominga her: Korona skaper nød i Guatemala 

Bøndene i Guatemala er avhengige av det de dyrker.

Mat er et grunnleggende behov og tilgang til nok mat er en menneskerett

I kriser er robuste matsystemer som sikrer matvareberedskap, helt avgjørende.  Vi må jobbe både langsiktig og forebyggende, for å skape motstandskraft mot neste krise. Grønne mikrolån til bønder som Dominga, gir mer mat på bordet gjennom krisen og hjelper bøndene på beina igjen når krisen er over. 

Du kan være med å forebygge sult og fattigdom ved å investere i grønne mikrolån i Guatemala. Les mer om Guatemala-fondet her.  

Se oversikt over våre fond her: Bli utviklingsinvestor