Pressemelding

Kari Helene Partapuoli er daglig leder i Utviklingsfondet.
Kari Helene Partapuoli er daglig leder i Utviklingsfondet.

En bred koalisjon av 34 ulike organisasjoner fra hele 27 europeiske land leverte mandag 3. februar inn en innsigelse mot patentet som det europeiske patentkontoret (EPO) har gitt Syngenta. Selskapet fikk nylig innvilget et patent på en insektresistent paprikaplante. Den ønskede egenskapen – i dette tilfellet insektresistens – fant selskapet i ville slektninger av paprikaplanten. Den ble tilført den kommersielle paprikaplanten ved hjelp av såkalt SMART-foredling, som er en konvensjonell metode.

Etisk tvilsomt

- Dette patentet burde ikke blitt innvilget, sier Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet.

- Syngenta hevder med dette patentet  eierskap til alle insektresistente paprikaplanter. I tillegg ekskluderes andre fra å bruke det. Dermed kan ikke bøndene spare egne såfrø, og verken bønder eller planteforedlere kan bruke de patenterte plantene til videreforedling. Det er det all grunn til å protestere mot!

- Dette er ikke bare tvilsomt fra et etisk standpunkt, fortsetter Teshome Hunduma, policyrådgiver i Utviklingsfondet.

– Dette øker også maktkonsentrasjonen blant de store aktørene i frømarkedet. Det virker negativt på innovasjon og utgjør også en risiko for matsikkerheten.

Makt over matfatet

Utviklingsfondet og Oikos – Økologisk Norge er bekymret over internasjonale såfrøselskapers makt over matproduksjonen. Deres makt svekker bønders mulighet til å ta vare på det biologiske mangfoldet i landbruket, skaper avhengighet og reduseres bøndenes selvråderett.

Vi oppfordrer derfor Justisdepartementet til å følge EU-parlamentets og Den Tyske Forbundsdagens eksempel og ta til orde for t EPO må endre patentpraksisen hva gjelder planter og dyr. Norge må føre en fortsatt restriktiv patentpraksis, og vi forventer at det nye lovforslaget vil innebære tiltak som styrker en slik praksis.