Denne saken er trykket i Utviklingsfondets årsmelding 2015. Les hele årsmeldingen her: <a href=
Denne saken er trykket i Utviklingsfondets årsmelding 2015. Les hele årsmeldingen her: http://bit.ly/1TDBXSX

Fattige bønder har som regel veldig begrenset med utdanning. Du kommer derfor ikke så langt ved å gi dem en bok med tips og triks. Når man skal gi dem opplæring i gode dyrkingsteknikker, er det derfor viktig at kunnskapen formidles på en lettfattelig og forståelig måte. Og ingen gjør jobben bedre enn modellbønder.

Utviklingsfondet gir spesielt driftige og lærevillige bønder opplæring i effektive og bærekraftige landbruksteknikker. Deretter begynner de på jobben som modellbonde, og lærer metodene videre til andre bønder i sitt nærområde.

For mange bønder er det lettere å lære av likesinnede naboer, enn av eksperter de ikke kjenner. Dessuten vil modellbøndene ta i bruk metodene de lærer på sin egen gård. Hit kan bøndene i nærområdet komme og se hvordan det fungerer i praksis før de prøver metodene på sin egen åkerlapp.

Konkrete forbedringer

Det følgebøndene lærer av en modellbonde er ofte helt konkrete metoder for å forbedre avlingene. Den vanligste matplanten i Malawi er mais. De fleste dyrker mais i sirlige rader, ved å grave dype furer i jorden. Men dette er ikke alltid det beste.

Spesielt i områder med lite regn og i kombinasjon med husdyrgjødsel, kan det gi bedre avlinger om maisen dyrkes ved å lage et hull med en skarp pinne og så frøene et og et eller i grupper med 4-5 planter i små groper. Deretter dekkes jorden til med planterester fra siste avling. Med denne metoden holdes fuktigheten lenger i jorda og en forhindrer erosjon og at næringsstoffene vaskes bort.

De forbedrede dyrkingsteknikkene, som eksempelet med maisen, er ofte mer arbeidskrevende det første året. Det tar dessuten noen måneder før man høster gevinsten av den ekstra innsatsen gjennom økte avlinger. Om bøndene er usikre på effekten av den ekstra innsatsen, vil mange derfor nøle med å legge om dyrkingsmetodene sine. Når de ser hvilke resultater modellbonden har fått i sin egen åker, er det mer overbevisende enn om de bare har blitt fortalt hvordan det skal gjøres.

Når 100 000 familier

Konseptet med modellbønder er utviklet av Utviklingsfondet og våre partnere, og har vært i bruk i noen år allerede. Med støtte fra den norske ambassaden i Malawi, har vi fra 2014 oppskalert denne satsingen, og vi har nå en skikkelig storsatsing.

I løpet av fem år skal vi, og våre partnere, utdanne 4300 modellbønder. Etter hvert som de har fått opplæring skal de spre kunnskapene videre til andre i sitt lokalsamfunn. Til sammen vil 100 000 familier får glede av denne innsatsen.

Den nye kunnskapen vil gjøre bøndene i stand til å øke avlingene, og dermed gi sin familie bedre tilgang på mat. Når avlingene øker vil det også bli mer til overs, som kan selges på markedene og gi sårt tiltrengte inntekter. Malawi er veldig tett befolket, og det finnes ikke noe ledig jordbruksareal. For å øke avlingene må bønder derfor få mer ut av den jorda de har. Da er modellbøndenes kunnskap viktig.

En vekker for likestillingen

Malawi er et land med veldig tradisjonelle kjønnsroller. Kvinner har ikke de sammen mulighetene som menn. Selv om kvinner står for 70 prosent av matproduksjonen, stiller de ofte bakerst i køen for landbruksopplæring. Derfor har det vært viktig for Utviklingsfondet å gjøre en spesielt stor innsats for å bedre kvinnenes kår.

Mer enn halvparten av alle som har blitt opplært til å bli modellbønder de siste tre årene, har vært kvinner. Modellbøndene er viktige rollemodeller for andre bønder. Ved å ha kvinner i disse rollene, vil alle se at også kvinner kan få til mye.

Gode resultater

Malawi har de siste årene slitt med veldig krevende forhold. Landet har blitt rammet av både tørke og flom om hverandre. I landbrukssesongen 2014-2015 gikk den totale matproduksjonen ned med hele 30 prosent. Under slike krevende forhold er det gledelig å se at vår innsats nytter. Kvinnene som har fått hjelp gjennom prosjektet til Utviklingsfondet fikk syv prosent høyere avlinger enn landsgjennomsnittet.

Støtt en modellbonde du også. Send SMS "bidra" til 2468 og gi 100 kroner.  Ditt bidrag endrer liv.