Utviklingsmandag

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet.

Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle.

Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Demokrati, menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og ytringsfrihet er nøkkelord i den norske utviklings- og utenrikspolitikken framover. Regjeringspartiene varsler i den forbindelse enda tøffere krav til mottakerland for norsk bistand.

Det er dessverre slik at mange fattige land ikke har velfungerende regjeringer, og i mange av landene foregår det daglig menneskerettighetsbrudd. Hva vil regjeringens forsterkede fokus på menneskerettigheter og skjerpede krav bety for arbeidet for å skape større frihet for mennesker som lever i autoritære regimer? Kan disse regimene presses til åpenhet?

I panelet:

Morten Bøås, seniorforsker NUPI
Lovise O. Ribe, daglig leder i FIAN Norge
Kari Helene Partapuoli, daglig leder Utviklingsfondet

Ordstyrer: Andrew Kroglund, leder for politikk- og informasjonsavdelingen i Utviklingsfondet.

Tid og sted: mandag 11. august kl. 17:00, i Kjelleren på Litteraturhuset

Her finner du event på Facebook!

Velkommen!