Frøbanker er klimatilpasning i praksis!
Frøbanker er klimatilpasning i praksis!

Utviklingsfondet går utradisjonelle veier for å sikre mennesker tilgang til mat. Ved å opprette en bank der frø er valuta og ikke penger, får vårt arbeid en langt større vekst og effekt enn om vi bare delte ut frø. Dette er en måte å tenke utvikling på som vi har lang erfaring med og som gir dokumenterbare resultater.

Frøbanker er klimatilpasning i praksis! Men hvorfor? Og hva er egentlig en frøbank?

En frøbank er rett og slett en bank der vi samler frø fra en mengde forskjellige arter og gjør de tilgjengelige for lokale bønder. Mange av frøtypene har forsvunnet fra regionen og blir hentet fra andre steder. Andre frø er fra planter som vi vet klarer seg spesielt bra i akkurat det klimaet der banken befinner seg. Medlemmene av banken låner frø ved starten av sesongen. Frølånet betales så tilbake i såfrø – med rente – når neste avling er i hus. Slik får frøbanken over tid tilgang til frø i større kvanta, og kan utvide både medlemsbasen og rekkevidden sin.

Bønder går sammen for å foredle lokal bønnesort 

Stadig flere matplanter rammes av klimaendringene. Det gjør det viktig å ivareta og forbedre de frøsortene som klarer seg ekstra godt i et mer krevende klima. Bønner er en av de viktigste matplantene i høylandet i Guatemala. En gruppe bønder i høylandet går nå sammen for å foredle og øke produksjonen av en lokal bønnesort som er bedre rustet for klimaendringene i området. Vi vil ved hjelp av utviklingsinvestorene i Guatemala-fondet investere i dette klimatilpasningstiltaket. 

64 bønder står for selve dyrkingen og får teknisk assistanse fra vår partner som har ekspertise på frø. Til sammen skal prosjektet sikre 6 tonn kvalitetsfrø av nye, mer robuste bønnesorter til bøndene i området. Dette er nok til å plante 100 hektar land og gir familiene på landsbygda i høylandet bedre matsikkerhet.

Dette er et kritisk klimatilpasningstiltak for fattige bønder som trues av økende klimaendringer.


Foto: Julia Dahr/Differ Media

Leonardo Thomas (58) er annen bonde i Concepcion regionen i Guatemala. Her dyrker bøndene en type mais som gror spesielt høyt. Det har aldri vært et problem tidligere, men nå opplever bøndene mye kraftigere vind enn de har opplevd i dette området før. Dette er en konsekvens av klimaendringene som preger lokalsamfunnets mattilgang. Den sterke vinden knekker maisen før den kan høstes, så den visner og dør.

Les mer om hvordan man overlever klimakrisa med frøbanker.

Leonardo Thomas (til venstre) er president i det lokale bondelaget Tuk Tukye som støttes av Utviklingsfondet

Det finnes mange typer mais, særlig i Guatemala der maisen kommer fra, men å få tilgang på såfrø og hjelp til å legge om til en ny type mais er kostbart og krevende – om det i det hele tatt er tilgjengelig.

En frøbank vil kunne hjelpe bønder som Roberto ved å samle inn en maissort fra en annen del av landet og gjøre den tilgjengelig for de, men også ved å gi opplæring og støtte til å introdusere en ny sort på åkeren. Når maisen er høstet vil bonden betale tilbake til banken og flere andre bønder vil få tilgang til det samme.

I dag har ikke Leonardo tilgang til en slik bank, men med investorer på laget som ønsker å være med å finansiere slike prosjekter håper vi å opprette langt flere frøbanker. 

 

Erwin Orozco (til høyre) er prosjektleder for en ny frøbank i Concepcion, Guatemala. Han jobber for AMID, en grasrotsorganisasjon som støttes av Utviklingsfondet

Vil du være med å investere i en ny frøbank? 

Har du en investor i magen? Trigges du av tanken på å delta i et konkret prosjekt der dine penger brukes på å opprette en bank? Nå kan du være med fra start! Om du blir utviklingsinvestor i Guatemala-fondet vårt går pengene dine direkte til opprettelse av en ny frøbank. Avkastningen bøndene får kommer i form av økt matsikkerhet og en fortjeneste de kan investere i sin egen fremtid. Du får kvartalsrapporter som viser fremdrift i prosjektet og du får høre fra de lokale bøndene som skal bruke banken. Du velger selv hvor mye du vil bidra med.