Ungdomsengasjement gir store resultater - både i Norge, Malawi og Etiopia. Det så vi da Utviklingsfondet fikk pengene fra Operasjon Dagsverk i 2014. 

Les historien om jenta som ble reddet fra barneekteskap

Ungdom kan - og vil!

Å støtte ungdommer som vil starte såkalte "Unge kvinner kan"-klubber er et av hovedtiltakene i "Mitt liv –mine valg"-prosjektet som fikk støtte av Operasjon Dagsverk i 2014. Gjennom klubbene samles både jenter og gutter for å sikre at ungdom, og spesielt jenter, får sin stemme hørt. Aktivitetene i klubbene gir ungdom økt selvtillit. De får vist både for seg selv og for andre at de får til ting. Klubbene jobber blant annet for at ungdom skal få gå på skolen, de jobber for å stoppe tvangsekteskap og tar opp saker som vold og seksuell trakassering. Klubbene drar i gang egen tiltak både på skolene og i lokalsamfunnet. At ungdom organiserer seg på denne måten er helt nytt mange steder.

Vil du investere i rettighetsopplæring og yrkesopplæring for kvinner på landsbsygda i Etiopia? 

Fra drop-out til klassens nest beste

En viktig del av prosjektet var å få flere ungdommer til å bli på skolen.  Eden Wolde er 15 år, og går i 8. klasse på Yelen skole i Etiopia. Eden bor sammen med moren sin og en yngre bror. Moren sanker og selger fyringsved. Som alenemor med ansvar for to barn, og med dårlig råd, hadde hun ikke råd til det alt det barna trenger til utdanningen sin. De hadde ikke penger til oppgavebøker, penner og skoleuniformer. Eden kunne heller ikke delta på ekstraundervisning som kostet penger, og klarte seg ikke særlig godt på skolen. Da familien fikk problemer  med å betale skolepengene var det nære på at Eden måtte slutte på skolen.

Eden Wolde i skolegården. 

Heldigvis gikk det ikke slik: 

For litt siden hang utdanningen min i en tynn tråd. Takket være hjelpen jeg får fra "Mitt liv - mine valg" er jeg nå en av de beste elevene i klassen min. Selvtilliten min har økt masse. Andre elever respekterer meg.

Eden sier videre at hun skal fortsette å jobbe hardt med skolearbeidet. Hun ønsker å gjøre noe godt både for familien og landsbyen i fremtiden. 

Pengene kommer fram!

Mange av ungdommene som jobber på OD-dagen er opptatt av at pengene kommer fram. Det er vi i Utviklingsfondet også. Derfor vil vi dele noen av resultatene fra OD-prosjektet med dere: 

  • Ungdom har startet 182 "unge kvinner kan"-klubber, med over 8 930 aktive medlemmer. Klubbene har nådd ut til over 54 700 andre ungdommer med kampanjer og aktiviteter de har gjennomført.
  • 1 693 ungdommer som tidligere hadde droppet ut er tilbake på skolen.
  •  Over 1492 ungdommer tjener nå egne penger etter å ha fått opplæring eller startet bedrifter gjennom programmet.
  • Ungdom har fått gjennomslag i 56 av 58 saker de har presentert til myndighetene. Sakene handler blant annet om manglende regler og oppfølging i forbindelse med barneekteskap, elever som dropper ut av skolen og ungdoms deltagelse i naturressursforvaltning.
  • 146 ungdommer i Malawi har blitt valgt inn som styremedlemmer i lokale landsbyråd og komiteer.
  • Over 4 000 ungdommer har fått opplæring og gjennomført aktiviteter der de setter fokus på naturvern. Slike aktiviteter er blant annet treplanting, kampanjer, debatter og radioprogram. 

Her kan du lese mer om vårt arbeid med ungdom i Etiopia og Malawi

Å satse på ungdom er en investering i framtiden!

Ungdom utgjør en stor andel av befolkningen i landene vi jobber, men glemmes ofte i beslutningsprosesser og faller oftere utenfor i arbeidslivet. Å inkludere ungdom er imidlertid både rettferdig og lønnsomt. Derfor satser Utviklingsfondet på ungdom i alle land vi jobber.