Les mer:

Prosjektkoordinator for migrasjon og utvikling Alice Ennals mener utviklingsprosjekter i samarbeid med diasporaen kan bli et godt supplement til Utviklingsfondets eksisterende arbeid.
Prosjektkoordinator for migrasjon og utvikling Alice Ennals mener utviklingsprosjekter i samarbeid med diasporaen kan bli et godt supplement til Utviklingsfondets eksisterende arbeid.

Diasporaen har mye å tilføre Utviklingsfondets arbeid og disse gruppene er en helt sentral ressurs når vi jobber med prosjekter i deres opprinnelsesland. I tillegg er det viktig å synliggjøre den flerkulturelle stemmen i bistandsdebatten. Derfor søker nå Utviklingsfondet samarbeid med diasporaen for utviklingsprosjekter i Etiopia, Somaliland, Sri Lanka og Nepal.

Alice Ennals, prosjektkoordinator for migrasjon og utvikling i Utviklingsfondet, mener prosjekter med diasporaen kan bli et godt supplement til vårt eksisterende arbeid.

- For å få til en god synergi med vårt eksisterende arbeid er vi ganske geografisk spisset. For eksempel kan ett nystartet honningprosjekt drevet av diasporaen høste erfaringer fra honningproduksjon i Etiopia som Utviklingsfondet har vært involvert i et par år allerede. I Somaliland ser vi at vi får ett større nettverk med engasjerte enkeltpersoner. Dette motiverer og gjør oss kreative. Der har en skole med foreldreløse barn fått tilgang til vann, som også gjør at de i neste vekstsesong kan dyrke mat, sier Ennals.

Diasporaen en viktig ressurs

Det overordnede målet med prosjektet er å hjelpe flere fattige bønder ut av fattigdom. Dette kan diasporaen hjelpe til med.

- Diasporaen representerer en viktig gruppe som til nå har vært litt usynlige i bistanden. Vi ønsker å få deres stemme bedre frem. Er dette noe nytt eller unikt? På noen måter ikke, og på noen måter er det litt nytt. For en del av våre partnere er det litt nytt å treffe ”landsmenn” når de er på tur til Oslo. Jeg tror at det også er en del av globaliseringen. Det vi ønsker å få til er at bistanden skal være god. Derfor er et samarbeid med diasporaen en god ting, alle kan bidrar med det de er best på. Det er ikke dermed sagt at dette er helt problemløst, og uten intrikate politiske avveininger. Men for meg, er det også litt av krydderet i hverdagen, sier Ennals.

Tema for prosjekt Utviklingsfondet nå søker samarbeidspartnere til er matsikkerhet, miljø og/eller organisasjonsbygging. Dette er kjente arbeidsområder for Utviklingsfondet som vi i jobber med i alle våre prosjektland. Nå ønsker vi å trekke inn diasporaen i dette arbeidet.

De nye båndene som skapes mellom Utviklingsfondet og diasporaorganisasjonene gjennom dette samarbeidet er også viktige i Utviklingsfondets daglige arbeid med diasporaen.

- Vi håper nå å få flere å samarbeide med når vi skal arrangerer faglige og politiske seminarer om utvikling i våre samarbeidsland fremover, sier Ennals.

Utviklingsfondet arrangerer jevnlig seminarer i Norge om våre viktigste samarbeidsland, de siste var en serie seminarer om Somaliland i mai. På disse møtene er alltid diasporaen godt representert. Det er mange som har sterke følelser om sitt opprinnelsesland og spenningen er ofte til å ta og føle på.

Se hele utlysningen av prosjektet her.