Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF.
Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF.
Aly Abu-Sabaa, Director General i ICARDA
Aly Abu-Sabaa, Director General i ICARDA

Utviklingsfondet inviterer til et seminar om den langsiktige utviklingen i sårbare stater.

2. november, 16:30-18:00, Miljøhuset i Mariboes gate 8 (5. etg).

Mat serveres fra 16:00 - 16:30. Vennligset send påmelding til siri@utviklingsfondet.no. Seminaret holdes på engelsk.

Norge satser stort på humanitær bistand til sårbare stater. Regjeringen har uttalt at den vil trappe opp sin innsats for å forebygge kriser samt å yte humanitær hjelp. Norge har som mål at sårbare stater skal bedre sin evne til å løse dagens utfordringer og til å hindre sammenbrudd. For at dette skal lykkes, er matsikkerhet helt sentralt.
 
Aly Abou-Sabaa er nyutnevnt Director General i International Center for Agricultural Research in Dry Areas (ICARDA), og kommer fra stillingen som visepresident i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB). Han vil besøke Norge sammen med assisterende direktør Dr. Kamel Shideed. Abou-Sabaa vil starte med å gi en innføring om hvilken rolle landbruk og matsikkerhet spiller i ustabile situasjoner:
 
Selv om mange landopplever kriser i dag, er det viktig å ikke miste fremtiden av syne. Matvarehjelp som fraktes inn fra utlandet er ikke en langsiktig løsning. Systemene for matproduksjon må startes opp igjen, og de må produsere nok mat til hele befolkningen. Hvilken støtte kan Norge gi for å gjenoppbygge landbruket og sikre mat for fremtiden i sviktende og sårbare stater? Hvordan kan vi møte de store utfordringene med matsikkerhet, arbeidsløshet og migrasjon mens vi samtidig tar vare på natur og miljø?
 

Paneldebatt:

Aly Abou-Sabaa, Director General, ICARDA
Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær, Kristelig Folkeparti (KrF)
 
Ordstyrer; Kari Helene Partapuoli, leder, Utviklingsfondet
 

Om ICARDA

ICARDA arbeider for å fremme landbruksutvikling i de tørre områdene i utviklingsland. Deres hovedkvarter ble nylig fanget i kryssilden i Aleppo i Syria. Men før de verste kampene brøt ut ble viktige deler av ICARDAs frøbanker fraktet ut og lagret i den globale frøbanken på Svalbard. Disse frøene, som inneholder det opprinnelige genetiske materialet i mange av våre viktigste korn, inkludert hvete og bygg, kan nå bli en viktig nøkkel til fremtidige avlinger i Midtøsten og deler av Afrika.