“Aldri før har flere vært på flukt fra sine hjem og land.”, skriver Utenriksdepartementet og viser til at vi står ovenfor en flyktningstrøm uten sidestykke.

- Det er allerede i dag flere som flykter fra klimaendringer enn som flykter fra krig og konflikt, sier Kari Helene Partapuoli.

Landbruket og fattige bønder er ekstra sårbare i møtet med klimaendringene og det er stort behov for en ambisiøs satsing på klimasmart landbruk for å forebygge fremtidens kriser. Vi savner en opptrappingsplan for landbrukssatsingen på årets bistandsbudsjett.

Vi må satse helhetlig og langsiktig, slik at vi slipper å slukke branner når de har oppstått. Derfor er det spesielt beklagelig at regjeringen i en krisesituasjon kutter i langsiktig bistand.

-Det kan ikke være slik at verdens fattige skal ta regningen for Syria-krisen, sier Kari Helene Partapuoli.

- Ikke kutt den langsiktige bistanden, det skrev Utviklingsfondet i Dagbladet 15. september.

Økte midler til klimatilpasning er nødvendig

Det gis i år mer penger til klimatiltak gjennom Det grønne fondet. Regjeringen bør prioritere lokalt forankrede utviklingsprosjekter som har en helhetlig tilnærming til klimatilpasning, og som samtidig bygger opp om organisatorisk, institusjonell og politisk kapasitet. Utviklingsfondet mener minst halvparten av midlene som kanaliseres gjennom det grønne fondet må øremerkes klimatilpasning innen landbruket som kommer de fattigste til gode.

Økt støtte til Norfund må øremerkes bedre

Regjeringen satser på næringslivets rolle i bistanden, med Norfund som en stadig viktigere pilar. Det gis økt støtte til Norfund også i år.

– Det er et stort behov for økte investeringer langs hele verdikjeden i landbruket. Her kan Norfund spille en avgjørende rolle. Det kan være positivt for verdens fattigste. Men det fordrer at Norfund både instrueres til å investere i landbrukssektoren, og at det stilles strengere krav til fattigdomsreduserende effekt av investeringene som gjøres. Evalueringen av Norfund viser at her er det en stor jobb å gjøre, avslutter Partapuoli.

For flere kommentarer kontakt Kari Helene Partapuoli, kari.helene@utviklingsfondet.no, 90 02 74 21.

Pressebilder kan lastes ned her: http://www.utviklingsfondet.no/om-oss/presse/pressebilder/