Utviklingsmandag

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet.

Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle.

Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Et svært kompetent panel møtes til debatt. Øverst er Nils Petter Glenditsch (t.v.) og Gunnar M. Sørbø, og Liv Tørres og Trygve Slagsvold Vedum nederst.
Et svært kompetent panel møtes til debatt. Øverst er Nils Petter Glenditsch (t.v.) og Gunnar M. Sørbø, og Liv Tørres og Trygve Slagsvold Vedum nederst.

Retten til mat er en grunnleggende menneskerettighet som i dag ikke oppfylles for over 800 millioner mennesker. Samtidig har flertallet av væpnede konflikter i utviklingsland siden 2. verdenskrig har startet på landsbygda. Økt stabilitet og rikdom på landsbygda kan gi mer fred. Hvordan bør dette påvirke Norges arbeid i utviklings- og sikkerhetspolitikken?

Matsikkerhet i kampen mot terror

Matsikkerhet er en forutsetning for stabil samfunnsutvikling og fredelig sameksistens, men storsamfunnets kamp mot terror og konflikter handler tilsynelatende mest om bruk av militær makt, ideologi og religion. Hvor står arbeidet for retten til mat i debatten om sikkerhetspolitikk? 
 

I panelet:

Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp
Nils Petter Glenditsch, forsker ved PRIO
Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet
Gunnar M. Sørbø, seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt

Ordstyrer: Andrew Kroglund

Tid og sted: Mandag 13. april kl. 17:00, Litteraturhuset

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er begrenset antall plasser, så det lønner seg å være tidlig ute. Velkommen til debatt! 

Her finner du event på Facebook.