Tid og sted: 8. november fra 9:00 – 13:30, Håndverkeren Kurs og Konferansesenter i Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo

16. oktober lanserte vi kampanjen Superbonden, morgendagens helt. Her vil vi sette fokus på det bærekraftige landbruket – det vi mener er et landbruk for framtiden. Som en del av kampanjen vil vi legge fram 4 anbefalinger til den nye regjeringen. Til det vil vi gjerne ha deres innspill!

 Fredag 8. november arrangerer vi derfor et halvdagsseminar på Håndverkeren, fra 9:00 – 13:30. Målet for dagen er å diskutere framtidas landbruk, og å spisse de 4 anbefalingene som Utviklingsfondet presenterer.

Alle deltakere vil i ettertid få tilsendt anbefalingene og gis mulighet til å slutte seg til før det oversendes regjeringen.

Program for dagen:

09:00 – 09.15:   Velkommen og praktisk informasjon av Andrew Kroglund
09:15 – 09:25:    Kort appell fra Jon-Frede Engdahl, daglig leder i Kolonihagen og styreleder i Maaemo
09:25 – 10:10:    Innledning av Kari Helene Partapuoli: Landbruk for framtiden
                                  Kommentar til innledning ved Arne Grønlund, seniorforsker i Bioforsk
10:10: - 11:20: Kafébord hvor vi diskuterer våre anbefalinger:

 1. Framtidens bønder – hvordan sikrer vi matproduksjonen til en økende befolkning?
  Kafévert: Ruth Haug, professor ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap
 2. Biologisk mangfold – hvordan tar vi vare på mangfoldet i og utenfor bondens åker?
  Kafévert: Bell Batta Torheim, seniorrådgiver i Landbruks- og Matdepartementet
 3. Patent og bønders rettigheter – hvordan sikrer vi at matfatet vårt ikke eies av multinasjonale selskaper?
  Kafévert: Jon Magne Holten, Fagsjef i Oikos - Økologisk Norge
 4. Fattigdomsbekjempelse – er økt norsk landbruksstøtte veien å gå?
  Kafévert: Arvid Solheim, seniorrådgiver i ForUM for Utvikling og Miljø

11:45 – 12:30:   Paneldebatt med politikere
12:30 – 12:45:  Avslutning og oppsummering
12:45                   Lunsj og mingling

Bindende påmelding senest 4. november på http://www.deltaker.no/mat_for_framtiden