Utviklingsfondet i Somalia

- Det er viktig at statssekretær Tore Hattrem ikke glemmer hvor viktig matsikkerhet og landbruket er i gjenoppbyggingsprosessen for hele landet når han deltar på høynivåmøtet for Somalia 23. og 24. februar, oppfordrer Partapuoli. - Tilgang på nok og ernæringsrik mat er en forutsetning for å lykkes på andre områder som helse og utdanning.

I dag klarer ikke Somalia å produsere nok mat til egen befolkning. Dette gjør befolkningen utsatt og sårbar for svingninger i matpriser og matproduksjon ellers i verden og kan skape mer ustabilitet i gjenoppbyggingsprosessen.

Tørken vi er vitne til i den nordlige delen av Somalia, samt store deler av Afrikas Horn og Sahelbeltet, er noe vi mest sannsynlig vil se stadig hyppigere i framtiden. Klimaendringene fører til at tørrlandsområder er enda mer utsatt for langvarig tørke. Regnværet kommer sjeldnere, men i større omfang når det først kommer. Tørke og flom fører til økt avlingstap og økt dødelighet hos husdyr.

- Klimaendringene fører til nye utfordringer for husdyrhold og matproduksjon i Somalia. Dette kan igjen ha en destabiliserende effekt. Dette er spesielt alvorlig for regioner som Somaliland, hvor store deler av befolkningen er pastoralister og tradisjonelt har levd av husdyrhold. Det er viktig at norske myndigheter tar hensyn til de ulike faktorene som bidrar til økt stabilitet når de styrker innsatsen mot sårbare stater som Somalia. Matproduksjon og bærekraftig husydyrhold er helt avgjørende for landets framtid, avslutter Partapuoli.