Utviklingsfondets sultkampanje

Sultrapporten 2012: Hva slags mat skal vi spise i framtiden, og hvordan skal vi produsere det? Denne rapporten er den andre i serien av Utviklingsfondets årlige sultrapporter.

- Det er på tide å satse på det vi vet at fungerer, sier informasjons- og politikksjef Andrew Kroglund i Utviklingsfondet.
- Det er på tide å satse på det vi vet at fungerer, sier informasjons- og politikksjef Andrew Kroglund i Utviklingsfondet.
Utviklingsfondets sultrapport 2012: Hva skal vi spise i framtiden og hvordan skal vi produsere det?
Utviklingsfondets sultrapport 2012: Hva skal vi spise i framtiden og hvordan skal vi produsere det?

Vi produserer nok mat, men dårlig fordeling og politiske prioriteringer gjør at det i dag er 870 millioner mennesker som sulter. Det er 870 millioner for mange.

Årets sultrapport handler om hva vi skal spise i framtiden, og hvordan vi skal produsere det. Standarden settes med et essay fra politikk- og informasjonssjef i Utviklingsfondet, Andrew Kroglund. Hans påstand: det er enkelt å fø verden – og framtiden tilhører gourmeten. ”Vi trenger et jordbruk som gir oss matsikkerhet, tilhørighet og som bidrar til å passe på miljøet: det opplyste jordbruket”, skriver han.

Er agroøkologi løsningen?

Det mener i alle fall Utviklingsfondet. Det høyintensive, storskala landbruket som først og fremst fokuserer på størst mulig avling dominerer det meste av jordbruket i den vestlige verden. Dette krever dyre innsatsfaktorer som kunstgjødsel og sprøytemiddel – noe som er utenfor rekkevidden til de fleste fattige småbønder i utviklingsland. I tillegg medfører denne type landbruk økte klimagassutslipp og svært høyt energiforbruk. Det er en kortsiktig løsning på et langvarig problem.

Et agroøkologisk landbruk søker å etterligne verdens økosystemer slik de naturlig opptrer, og samtidig utnytte disse til matproduskjon. Det er både bærekraftig og fører til økte avlinger. Sultrapporten viser til flere eksempler på dette – blant annet rapporterer 88 % av bøndene som har lagt om til økologisk landbruk om økt matsikkerhet. Agroøkologisk og bærekraftig landbruk er spesielt velegnet for fattige bønder i utviklingsland, både av sosiale og økonomiske motiver. Dette trenger vi økt fokus på.

Utviklingsfondets krav

Vi står ovenfor store utfordringer i framtidens matproduksjon. Mange av de som sulter i dag, er faktisk knyttet til matproduksjon i fattige land. Det finner gode løsninger på utfordringene – en av dem er en økt satsning på agroøkologisk landbruk. Det må også sørges for mer opplæring og støtte til bondeorganisering i Sør, slik at matsikkerheten økes. Derfor krever Utviklingsfondet av minst 10 % av norsk bistand må gå til landbruksutvikling. Og hovedvekten av denne må konsentreres til bærekraftig, småskala landbruk. Selv Verdensbanken fastholder at den mest effektive måten å redusere fattigdom på er å støtte småskala landbruk. Du kan støtte kravet og skrive under på vårt opprop her.

 

Vil du vite mer? Du kan lese hele rapporten her.