Den ene av hønene har nettopp fått kyllinger. Witness synes hun skulle få litt ro rundt seg og har derfor flyttet henne inn i hjørnet på soverommet sitt. Foto: Tine Poppe
Den ene av hønene har nettopp fått kyllinger. Witness synes hun skulle få litt ro rundt seg og har derfor flyttet henne inn i hjørnet på soverommet sitt. Foto: Tine Poppe

Hvorfor modellbonde? 

Modellbønder lærer bort dyrkningsteknikker til andre bønder, som sliter med stadig verre dyrkningsforhold på grunn av klimaendringer. Klimatilpasning har gjort det mulig for bøndene å produsere nok mat til seg selv og familien. De får også nok overskudd til å kunne selge det de dyrker for å få bedre inntekt. Når bøndene lærer av hverandre skaper det en dominoeffekt, som gir nye muligheter i kampen mot klimaendringene.

Klimaendringer er noe Witness er godt kjent med og har erfart selv, til tross for hennes unge alder.

— Regnet kommer til feil tid, forteller Witness.

I gamle dager kom regntiden til noenlunde samme tid hvert år. Det gjorde det lettere å planlegge. Nå kan regnet komme en måned eller to senere enn det skulle.

Les mer om hvordan du kan investere i fond som styrker bønder i Malawi

 


Witness med sønnen Praise på tre år. Foto: Tine Poppe

Mais gir inntekter

Witness driver med både dyrehold og grønnsaksdyrking. Mais er det hun dyrker mest av. Det gir stabile inntekter som vil gjøre det mulig å sende barna på skolen, når de blir store nok til det.

Tilgang til hjelpemidler er nøkkelen

Det er hardt arbeid å være bonde. Witness forteller for eksempel at de aller fleste småbøndene i Malawi er nødt til å male opp mais for hånd, for å lage maismel. Det tar lang tid og er fysisk krevende. Selv har hun tilgang til å bruke en mølle i byen, noe som sparer henne for mye arbeid. 

Landbruk skaper utvikling

Klimaendringer rammer bønder først og hardest. Det truer verdens matproduksjon. Antall mennesker som sulter i verden er nå stigende. Klimaendringene er en av hovedårsakene til dette.

Det er ingen andre sektorer som er så fundamentalt avhengig av været som landbruket. Når regnet uteblir eller flommen kommer, er det bønder som står i frontlinjen. Bønder som er avhengig av landbruket for sin egen og sin families overlevelse er særlige sårbare for tørke, flom og klimaendringer.

Heldigvis er det mulig å tilpasse seg med relativt enkle grep. Økt kunnskap om bærekraftige jordbruksteknikker, tilgang til såfrø og plantesorter som er bedre tilpasset tørre eller våte værforhold, og støtte til å organisere seg, gjør det mulig for fattige bønder å stå bedre rustet i møte med både ekstremvær og andre kriser. Satsing på landbruk er blant de mest effektive metodene for å bekjempe fattigdom.

Bli utviklingsinvestor

Få småbønder i Afrika har tilgang til mekanisk utstyr og særlig gjelder det kvinner. Malawi er et av verdens fattigste land og opp mot 80 % av befolkingen har landbruk som sin hovedinntektskilde.

Nå kan du investere i traktorer, vanningssystemer og maskiner for utvinning av matolje, slik at flere som Witness kan drive mer bærekraftig jordbruk — og samtidig bekjempe sult og fattigdom.

Her kan du lese mer om prosjektene i Malawi.