Regjeringens handlingsplan er lovende, mener Jan Thomas Odegard, leder for Utviklingsfondet. Men - den trenger en klar ledelse og ressurser til gjennomføring.
Regjeringens handlingsplan er lovende, mener Jan Thomas Odegard, leder for Utviklingsfondet. Men - den trenger en klar ledelse og ressurser til gjennomføring.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein framholder at regjeringen ønsker å styrke satsingen på matsikkerhet, og uttalte på lanseringen i dag tidlig at dette er det viktigste vi gjør i utviklingsarbeidet. Det er en uttalelse Utviklingsfondet er helt enige i.

- Utviklingsfondet har jobbet for å få en større satsing på mat og landbruk i mange år, og er svært glade for at Regjeringen nå kommer på banen og lover økt satsing, sier Jan Thomas Odegard, leder for Utviklingsfondet. Handlingsplanens hovedmål er å bidra til økt matsikkerhet gjennom bærekraftige matsystemer.

– Dette viser at Regjeringen tar vår tids største utfordring på alvor. Antall mennesker som sulter i verden øker, og klimaendringer er ifølge FN en av hovedårsakene.

Paradoks at klimatilpasning ikke er høyere prioritert

- Samtidig er det noen paradokser her. Klimatilpasning i landbruket er per i dag svært lavt prioritert av norske myndigheter. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen viste blant annet til den norske skogssatsingen som et viktig bidrag her under lanseringen. Det er vel og bra, men skogssatsingen bidrar først og fremst til å redusere CO2-utslipp fra hogst, og omfatter ikke tiltak som gjør at småbønder kan tilpasse seg klimaendringene. Norge bidrar nesten ikke internasjonalt til klimatilpasning, særlig ikke innen landbruket. Dette til tross for at Paris-avtalen sier at finansering til tilpasning er like viktig som til utslippskutt. Småbøndene Utviklingsfondet jobber med for eksempel i Malawi har kjent klimaendringene på kroppen i ti år allerede, og det holder derfor ikke å fokusere kun på utslippskutt, fortsetter Odegard.

- I tillegg er det foreløpig ikke knyttet noe budsjett opp til handlingsplanen. Vi forventer at Regjeringen vil lansere økte norske klimamål innen klimatilpasning på klimatoppmøtet "Climate Action Summit" i FN i september, og at det får god plass i forslaget til statsbudsjett for 2020. For dersom det ikke kommer en betydelig økning også i kroner og øre får handlingsplanen liten verdi i praksis, sier Odegard.

Styrke med bred forankring

Det er hele syv statsråder som står bak den nye handlingsplanen. – Det er en klar styrke at planen er så bredt forankret. Samtidig forventer vi at Ulstein, som har frontet dette tydeligst, tar ledelsen i det videre arbeidet med handlingsplanen for å gi den kraft og retning. Uten klar ledelse og ressurser til å gjennomføre planen, risikerer planen å bli et slag i luften, avslutter Odegard. 

Hele planen kan lastes ned her: Mat, mennesker og miljø: Regjeringens handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019 – 2023

Pressekontakt:

Jan Thomas Odegard
Daglig leder i Utviklingsfondet
E-post: Jan.thomas@utviklingsfondet.no
Tlf: 41 49 40 44