Utviklingsmandag

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet.

Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle.

Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

I samarbeid med Fokus – Forum for kvinner og utvikling – setter vi likestillingsbistand på dagsorden.

Norsk likestillingsimperialisme?

Norads nylige evaluering av norsk likestillingsbistand melder om gode resultater, spesielt hva gjelder å sette kvinners rettigheter og likestilling på den internasjonale agendaen. På sitt beste fører denne typen bistand til holdningsendringer i mottakerlandene, meldes det. Samtidig er utviklingstiltak mest vellykket når de er lokalt forankret og tar utgangspunkt i og er representative for befolkningens egne ønsker.

Men hvem har egentlig bestilt den norske likestillingsmodellen? Ender denne politikken opp med å bli en slags likestillingsimperialisme som lokalsamfunn ikke nødvendigvis ønsker? Er det gammeldags likestillingspolitikk vi eksporterer?

I panelet:

Jørgen Lorentzen, mannsforsker og daglig leder av Stiftelsen Hedda
Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS
Waranoot Tungittiplakorn, leder for utenlandsavdelingen i Utviklingsfondet
Kristine Storholtunderdirektør i seksjon for økonomisk utvikling, likestilling og styresett i Norad

Ordstyrer: Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet

 Tid og sted: Mandag 10. august kl. 17:00, Litteraturhuset

Her finner du event på Facebook. Velkommen!