Kari Helene Partapuoli starta i jobben som daglig leder for Utviklingsfondet sommeren 2013. Hennes første besøk til Utviklingsfondets prosjektområdet bød på sterke møter med fattige bønder.
Kari Helene Partapuoli starta i jobben som daglig leder for Utviklingsfondet sommeren 2013. Hennes første besøk til Utviklingsfondets prosjektområdet bød på sterke møter med fattige bønder.

Mange av verdens aller fattigste er helt avhengige av å dyrke sin egen mat. I møtet med klimaendringer som avskogning, forørkning og ustabile regntider er fattige småbønder ekstra sårbare. Vi ser at gode vanningssystemer, klimasmarte dyrkningsteknikker og adgang til robuste såfrø legger et solid grunnlag for utvikling av sårbare lokalsamfunn.

Når det er nok mat på bordet gir det rom for at barna kan gå på skole og at mor og far kan bruke overskuddet de produserer til næringsutvikling og andre tiltak som sikrer familiens og lokalsamfunnets fremtid.

Jeg ble ansatt som ny daglig leder for Utviklingsfondet i juni 2013. I november dro jeg på mitt første prosjektbesøk. Reisen gikk til Etiopia og Malawi, to av verdens fattigste land. I begge landene er over 80 % av befolkningen avhengige av landbruket for å overleve, og de aller fleste er helt avhengige av å dyrke sin egen mat. Begge steder merker småbøndene allerede klimaendringene på kroppen.

Økt matproduksjon

Utviklingsfondet har jobbet i Etiopia i 30 år. Det har gitt fantastiske resultater. Tigray, nord i Etiopia, vil nok mange huske fra den omfattende sultkatastrofen som rullet over norske tv-skjermer i 1984. I dag, 30 år senere, har det skjedd store endringer. Omfattende rehabilitering av naturen måtte til. Tidligere var åssidene helt brune. Jorda var ikke dyrkbar, og det var bare en og annen geit som klarte å finne noe å spise. I dag er de samme åssidene frodige og grønne og det er bygd skoler i de fleste landsbyene.

Regnet kommer hvert år. Men det kommer i voldsomme mengder i regntiden, og ellers nesten ikke i det hele tatt. Vi jobber med å utnytte de dyrebare vannressursene på best mulig måte. Sammen med bønder og lokale myndigheter er vi med på å samle opp regnvannet øverst i fjellsidene, lede vannet ned til åkrene, heve grunnvannsnivået og å bygge store dam- og vanningssystemer. Dette arbeidet førere til økt matproduksjon. Bøndene kan nå dyrke flere avlinger per år. Dermed kan de produsere et overskudd som kan selges på det lokale markedet. Slik skapes utvikling.

Men det er fortsatt tørt i Tigray og mange er fortsatt fattige. Selv om mye har skjedd på 30 år er landbruket fortsatt ineffektivt og det skapes ikke nok arbeidsplasser på landsbygda. Kvinner er fortsatt ikke likestilt og man ville komme langt med en sterkere satsning på kvinnelige bønder i Tigray og Etiopias andre regioner. Selv om Etiopia er et land i vekst, er det også et land med store interne motsetninger og mange demokratiske utfordringer som gjør det vanskelig å skape god utvikling.

Moderne bærekraftige metoder

Utviklingsfondet har jobbet med å øke matproduksjonen i Malawi i 10 år. På tross av landets frodige natur produseres det ikke nok mat i landet og befolkningen sliter med dårlig ernæring og stor fattigdom. I Malawi gir vi bønder opplæring i bærekraftige, klimasmarte og effektive landbruksmetoder.

Sammen med partnere og lokale myndigheter får en såkalt modellbonde opplæring i landbruksmetoder som gjør dem bedre rustet til å møte utfordringene klimaendringene og en dårlig utviklet landbrukssektor gir. Modellbøndene gir så kunnskapen videre til naboer og andre bønder. Vi har nå lært opp snart 1000 modellbønder i landet. Målet er å nå ut til 100 000 bønder i løpet av de neste årene. I et land som hvert år er avhengige av å gi sin befolkning mathjelp utgjør det en enorm forskjell.

En halv million fattige bønder

Mitt møte med fattige bønder i Malawi og Etiopia som jobber for å komme seg ut av fattigdom var sterkt. Hverdagen er preget av hardt arbeid fra morgen til kveld. For kvinnelige bønder er hverdagen i tillegg til hardt arbeid ofte preget av overgrep og diskriminering. Men det er oppløftende å se at Utviklingsfondet, sammen med andre, er med på å skape en forskjell.

Vår styrke ligger blant annet i partnerorganisasjonene våre. Vi sender ingen eksperter fra Norge. Vi samarbeider med lokale organisasjoner og bondebevegelser. Det er de som vet hva som trengs. Vi støtter det gode arbeidet de gjør. Sammen gjør vi livet bedre for en halv million fattige bønder hvert år. Det er vi stolte av.

 Takk for at du er interessert i og støtter Utviklingsfondet!

 Kari Helene Partapuoli, daglig leder