Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Nettverket består av:

Biologisk-dynamisk Forening, Coop Norge Handel, Debio, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Grønn Hverdag, Miljøvernforbundet, Natur og Ungdom, Norges Birøkterlag, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk landbrukssamvirke, Naturvernforbundet, Oikos – Økologisk Norge, Spire - Utviklingsfondets ungdom og Utviklingsfondet

Tid: Torsdag 6.juni kl.18.00

Sted: «Herligheten allmenning», Bjørvika, Oslo. Oppmøte i Middelalderparken.

Appellanter:

Ellen Øseth (SV), statssekretær i Miljøverndepartementet

Mani Hussaini, Sentralstyremedlem, AUF

Dagrun Eriksen, Stortingsrepresentant, KrF

Nils T. Bjørke, leder, Norges Bondelag

Silje Lundberg, leder, Natur og Ungdom

Amy Fanceschini, kunstner, Future Farmers

Andreas Viestad, matskribent og faglig ansvarlig, Geitmyra matkultursenter for barn

En genmodifisert organisme (GMO) har fått sitt arvestoff endret ved hjelp av genteknologi. Slik kan gener flyttes mellom ulike arter; en gris kan få et gen fra en bakterie, en tomat kan få gen fra en flyndre. De fleste GMO-plantene som dyrkes i dag er genmodifisert til enten å tåle sprøytemidler eller produsere insektgift. De eies av multinasjonale storkonsern som får stadig større kontroll over matproduksjonen. I fjor forbød regjeringen genmodifisert raps fordi den kan spre seg i naturen og true det norske naturmangfoldet, og fordi det er stor motstand blant forbrukere, bønder og folk flest. Både genmodifisert potet og mais venter på regjeringens avgjørelse. Snarere enn GMOer trenger vi mangfold, og vi skal så flere typer gamle kornsorter med såfrø spart fra fjordårets avling i «Herligheten allmenning».  

Arrangør: Nettverk for GMO-fri mat og fôr i samarbeid med «Flatbread Society» og MAJOBO – mat og jord, der du bor

 

Mer informasjon:

www.facebook.com/neitilGMO

bell@utviklingsfondet.no , mobil 41 1234 04