Saken er hentet fra Utviklingsfondets rapport Kvinner i Landbruket, utgitt i 2016. Last ned rapporten her: http://bit.ly/2bhuYA7
Saken er hentet fra Utviklingsfondets rapport Kvinner i Landbruket, utgitt i 2016. Last ned rapporten her: http://bit.ly/2bhuYA7

Endringer i temperatur og nedbør, økt flom og tørke vil komme i tillegg til problemene de fattige allerede sliter med. Fattige mennesker er svært sårbare for selv små endringer. Selv en liten reduksjon i avlingene vil gjøre at mange sulter. Ifølger FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) er det småbønder i Afrika som er mest sårbare for klimaendringer. De er avhengige av naturen for å skaffe mat og inntekter og bare et fåtall av dem er i stand til å tilpasse matproduksjonen til et endret klima1.

Når været endres

I løpet av de siste 30 årene har en rekke områder – spesielt i utviklingsland – blitt preget av klimaendringer som har gitt mer ekstremvær, økende temperatur og endring i sesongene. De viktigste konsekvensene er dårligere vekstforhold og en reduksjon av artsmangfoldet2.

Lokal kunnskap om regnsesonger og årstider har også blitt utfordret og været er ikke slik det pleide å være2. Småbøndene forsøker å tilpasse seg endringene, men sliter med å få tilgang til informasjon om hva klimaendringene innebærer for deres region, og hvordan det påvirker deres vilkår for å drive landbruk.

Kvinner rammes hardere

Konsekvensene av klimaendringene i landbruket rammer kvinner og menn ulikt. Kvinner rammes hardere enn menn, og de rammes på andre områder enn menn3. Kvinner har for eksempel et omsorgsansvar som gjør at de er mindre mobile når det er behov for flukt under flom, eller andre naturkatastrofer. Kvinner er også oftere ansvarlige for å produsere mat til familien, og dette ansvaret blir vanskelig å oppfylle når tørken inntreffer i åkeren. Kvinner må derfor få tilgang til informasjon om hvordan klimaendringene vil påvirke livsgrunnlaget deres, slik at de har en mulighet til å tilpasse seg.

Viktig nøkkelrolle

Kvinnelige småbønder på den afrikanske landsbygda er imidlertid godt plassert for å kunne håndtere klimaendringene, blant annet fordi de innehar rollen, og derav kunnskapen, om å spare, bytte og selge såfrø - en praksis som i uminnelige tider har vært helt sentral for å avle frem matplanter med ønskede egenskaper og for å styrke mangfoldet av vekster4. Ettersom kjønnsperspektivet ofte uteblir i diskusjoner om disse temaene, blir imidlertid kvinnenes viktige bidrag til å håndtere klimaendringene oversett. Det er helt essensielt at kvinner får delta i utviklingen av plantesorter som tåler de ustabile værtypene som er i ferd med å bli den nye normalen.

Kilder:
1: FAO SOFA (2010-11) Women in agriculture, closing the gender gap for development, Rome; FAO
2: CARE and Food Tank (2015) Cultivating equality: delivering just and sustainable food systems in a changing climate
3: UN Women Fact Sheet: Climate Change.
4: 
African Biodiversity Network and The Gaia Foundation (2015) Celebrating African Rural Women: Custodians of Seed, Food & Traditional Knowledge for Climate Change Resilience, African Women’s Development Fund