Les mer

- Kvinnenes arbeidsbyrde og manglende tilgang til ressurser i landbruket er en hemsko i kampen mot fattigdom og retten til mat, sier Waranoot Tungittiplakorn, leder av Utviklingsfondets utenlandsaveling.
- Kvinnenes arbeidsbyrde og manglende tilgang til ressurser i landbruket er en hemsko i kampen mot fattigdom og retten til mat, sier Waranoot Tungittiplakorn, leder av Utviklingsfondets utenlandsaveling.

Rapporten Gender and the Right to Food ble lagt frem for FNs menneskerettighetsråd i mars og legger vekt på hvordan familiejordbruk gradvis har blitt feminisert.

Når mennene reiser bort fra gården på jakt etter betalt arbeid, blir ofte kvinnene igjen med økt arbeidsbyrde når hun forsøker å opprettholde gården, uten samtidig å få bedre tilgang til ressurser.

- I vårt arbeid ser vi hvordan kjønnsbarrierene er tydelige i landbruket. Kvinnenes arbeidsbyrde og manglende tilgang til ressurser i landbruket er en hemsko i kampen mot fattigdom og retten til mat, sier Waranoot Tungittiplakorn, leder av Utviklingsfondets utenlandsaveling.

- Støtter opp om det vi erfarer

Så mye som 55% av reduksjonen i sult kan føres tilbake til en forbedring av kvinnenes  situasjon i samfunnet, med utdanning, mattilgang  og bedret helse som nøkkelfaktorer, viser rapporten.

- Alle diskriminerende lover og handlinger som hindrer kvinner i å få tilgang til landbruksressurser, slik som land, inputs og kreditt må fjernes, sier spesialrapportør Oliver De Schutter.

Og han fortsetter:

- I tillegg er det viktig å minske kvinnens arbeidsbyrde i hjemmet ved å bedre offentlige tilbud som barnepass, tilgang til rent vann og elektrisitet.

De Schutter ber verdens myndigheter implementere flerårige matsikkerhetsstrategier som promoterer full likestilling: «-Matsikkerhetsstrategier bør dømmes etter deres evne til å utfordre kjønnsroller og til virkelig styrke kvinner”.

Rapportens konklusjoner er ikke overraskende for Utviklingsfondet.

- Utviklingsfondet er glade for at rapporten støtter opp om det vi ser i vårt daglige arbeid på landsbygda i sør; nemlig at når kvinner får mer påvirkningskraft, bidrar dette til positiv endring både i hjemmet og samfunnet ellers, sier Tungittiplakorn.

Les rapporten ”Gender and the Right to Food” på nettsidene til FNs spesialrapportør for retten til mat.

Les historien til Renoka Rei, en kvinne som med Utviklingsfondets hjelp fikk et bedre liv.