Utviklingsfondet har utgitt en egen rapport om kvinners rolle i landbruket. Last ned rapporten her: <a href=
Utviklingsfondet har utgitt en egen rapport om kvinners rolle i landbruket. Last ned rapporten her: http://bit.ly/2bhuYA7

Kvinner har færre rettigheter til land, kredittordninger og opplæring i klimasmart landbruk. I en tid hvor flom og tørke rammer oftere, blir kvinner ekstra sårbare for klimaendringene.

Utviklingsfondet har drevet opplæring av bønder i Malawi siden 2007. Lokale bønder blir lært opp i bærekraftig landbruk for så å gi kunnskapen videre til naboer, slektninger og andre i landsbyen. Over halvparten av de som får opplæring er kvinner. Programmet gir kvinner økt kunnskap og selvtillit og styrker deres rolle ressurspersoner i lokalsamfunnene. 

Mer kunnskap gir økte inntekter

Linly Ngoma har ansvar for å gi opplæring i klimasmart landbruk til andre bønder i sin landsby. Hun er også leder for en spare- og lånegruppe for kvinner. Kvinnene sparer penger sammen, noe som gir et økonomisk grunnlag til å låne penger til skoleuniformer og investeringer i gårdsdriften. Linly er viktig rollemodell for andre bønder, og bidrar til at flere kvinner får opplæring slik at de kan tilpasse landbruksproduksjonen til et mer ustabilt klima.

Linly satser også på geiter. Geitene er en viktig inntekts- og ernæringskilde for familien. Hun har bygd en geiteinnhegning som beskytter dyrene fra rovdyr og gjør det enkelt å samle ekskrementene til å lage næringsrik husdyrgjødsel. Gjennom opplæring, investeringer i dyrehold og spare- og lånegrupppen har Linly fått økt inntekt, tilgang til kreditt og kunnskapen som trengs til å stå rustet i møte med klimaendringene som rammer Malawi hardt hvert år.