Elfrida Luhanga er 49 år gammel og bor i Rhumpidistriktet, nord i Malawi. Hun ble enke i 1998 og har hatt aleneansvar for fem barn. Nå har hun også fått tre barnebarn i hus. Tidligere klarte ikke Elfrida å dyrke nok mais til å sikre nok mat til hele familien. Mangel på gode såkorn, penger til å kjøpe kunstgjødsel og sporadisk regn var noen av utfordringene hun møtte.

Med støtte fra Utviklingsfondet har Elfrida fått opplæring i bærekraftige jordbruksmetoder, som bedre teknikker for såing, bevaring av jordsmonn og bruk av husdyrgjødsel. Og de forbedrede teknikkene ga fantastiske resultater for alenemora.

«Tidligere var familielivet mitt uutholdelig. Jeg strevde med å fø barna mine. Maten jeg dyrket varte bare tre, fire måneder etter innhøstingen og jeg hadde ingen anelse hvor jeg skulle få tak i mat. Etter at jeg har fått opplæring fra prosjektet dyrker jeg nå 60-70 femtikilos-sekker med mais fra den samme jordlappen som tidligere bare ga meg 6-10 sekker,» sier Elfrida.

I tillegg til opplæringen lånte Elfrida penger og kjøpte seg 3 geiter. De tre geitene har nå blitt til 18, og lånet er nedbetalt. Hun samler opp husdyrgjødsel og får ekstra inntekt gjennom salg av geiter.

- Geiteholdet gjør det mulig for meg å betale skolepenger for to av barna mine og to barnebarn. Forrige semester solgte jeg 5 geiter for til sammen 77,500 kwacha (omlag 920 kroner), sier Elfrida stolt.

Støtt vårt arbeid, send sms «bidra» til 2468 og gi 100 kr.