Klimatilpasning kan redde kaffeavlingene

Kaffeprodusentene sliter med ustabile avlinger, pest og andre plantesykdommer som rammer kaffeplanene, og ustabilt vær gir dårlig tilgang til vann. Dersom kaffeavlinger går tapt tar det minst tre år å bygge dem opp igjen. De aller fleste av verdens 20 millioner kaffeprodusenter er småbønder, mange av dem lever i fattigdom. Disse småbøndene er nødt til å investere i klimatilpasning dersom de skal kunne fortsette å dyrke kaffe. Som utviklingsinvestor i Guatemala investerer du i klimatilpasning for kaffebønder, slik at de kan få overskudd til å investere videre selv.  

Fra Guatemalas høyland til norske kaffehyller 

24. mai 2020 ble en historisk dag for kaffekooperativet CODECH i Guatemala. Denne dagen ble en konteiner, med sertifisert kvalitetskaffe fra deres småskala kaffeprodusenter, sendt til Norge for første gang. Kjeldsberg Kaffe tok sjansen på å kjøpe en konteiner kaffe fra de ukjente produsentene og var villig til å legge 50 dollar ekstra per sekk kaffe i potten. Dette ble mulig fordi Utviklingsfondet i en årrekke har støttet og hjulpet til med å bygge opp kaffekooperativene; sammen er det lettere for kaffebønnene å få tilgang til nye markeder!  

Dersom denne reisen fra høylandet i Guatemala til kaffenasjonen Norge ikke hadde funnet sted, så ville de måttet selge kaffen sin på det åpne markedet. Der ville prisen vært langt lavere. Gjennomsnittlig tjener kaffebonden mindre enn én krone for hver kaffekopp som selges på kafe. Josefa, som leder et av kaffekooperativene under CODECH, forteller at hjelpen til å sertifisere kaffen både som fair trade og økologisk, gir bedre priser slik at familiene får bedre livsvilkår. Den økte prisen kan være avgjørende for at en kaffeprodusent klarer å investere i konkrete klimatilpasningstiltak på sin gård og fortsette å produsere kaffe.  

De aller fleste av verdens 20 millioner kaffeprodusenter er småbønder. Mange av dem lever i fattigdom.

Sammen for klimatilpasning 

Selv om sertifiseringsordninger er en viktig del av løsningen, ser vi at det trengs ytterligere samarbeid og investeringer i hele verdikjeden for å tilpasse oss klimaendringer samt dempe risiko for råvareknapphet. Gjennom våre prosjekter får bønder både kunnskap og de redskapene som trengs for å kunne omstille seg et klima i endring. Dette er helt nødvendig for å holde kaffeproduksjonen intakt.   

Kaffe risikerer å bli en truet råvare og derfor er verdens kaffeproduksjon avhengig av at småbonden styrkes. Dette viktige arbeidet kan du være med på ved å bli utviklingsinvestor i Guatemala. Bidra i kampen for bærekraftig kaffeproduksjon og bli utviklingsinvestor i dag!