Etter over tre og et halvt års behandlingstid har regjeringen fortsatt ikke fattet en beslutning om hvorvidt en genmodifisert raps og to genmodifiserte mais skal godkjennes for det norske markedet. Gjennom slagorden ”Jeg elsker genteknologiloven” oppfordres KrF til å bidra til at genteknologiloven fortsatt benyttes slik den er ment: Til å si nei til import av miljø- eller helseskadelig GMO. KrF-representantene lovte å følge opp saken for å bidra til at disse GMOene ikke blir godkjent.

  • Vi er glade for at KrF er en viktig støttespiller i kampen mot genmodifisert mat, sier Bell Batta Torheim som er rådgiver i Utviklingsfondet og medlem av Bioteknologinemda.

Så langt har ingen genmodifisert mat blitt godkjent for det norske markedet. Dermed er søknadene om godkjenning av rapsen og de to maissortene av stor prinsipiell betydning. Alle de tre sortene er genmodifisert for å tåle sprøytemidler. Et av disse sprøytemidlene er så skadelig at det er forbud mot å bruke det i Norge.

Både Utviklingsfondet og Naturvernforbundet, som var representert på overrekkelsen, er med i Nettverk for GMO-fri mat og fôr som totalt har 16 medlemsorganisasjoner og over 150.000 medlemmer. I nettverket står bonde- og miljøorganisasjoner sammen med Utviklingsfondet for å opprettholde en restriktiv praksis overfor GMO i Norge. Les årsrapporten til nettverket her.