Det myldrer av demonstranter med bannere og plakater rundt det internasjonale konferansesenteret. De ropte slagord rettet mot representantene fra 195 land som samlet seg til åpningen av den 17. partskonferansen til FNs klimakonvensjon den 29. november. Det kreves at partskonferansen kommer til enighet om omfattende tiltak for å takle klimaendringene innen konferansen avsluttes fredag 9. desember.

Aktivistene, hovedsakelig fra frivillige organisasjoner fra hele verden, anklaget forhandlingsdelegasjonene, spesielt representantene for de rike landene, for ikke å ta klimaendringene alvorlig. - Diskusjonene har pågått i 20 år, men disse folkene forhandler fortsatt. Vi trenger handling, ikke ord, sa 58 år gamle Mouleseng fra Sør-Afrika.

- Det er vi som rammes og vi som kjenner løsningene for å takle klimaendringer. Lederne burde komme til oss, og høre på våre råd, heller enn å snakke sammen i store haller, sa Sofuti Bahle, en ung sørafrikansk aktivist.

Miljøvernministrene møtes til avsluttende samtaler denne uka, men forhandlingsdelegasjonene har allerede diskutert seg gjennom alle aspekter ved klimaendringene.

I 1992 ble FNs rammeverkskonvensjon for klimaendringer fremforhandlet og senere signert av praktisk talt alle verdens land. På denne måten uttrykte de at klimaendringenes alvorlige konsekvenser er et felles anliggende og en bekymring for hele menneskeheten. Det  ble allerede da uttrykt enighet om at utslippene måtte reduseres og at det var nødvendig å sette i verk konkrete tiltak for å takle det man regnet som uunngåelige klimatiske endringer..

Kyoto-protokollen ble fremforhandlet i 1997 og inneholdt konkrete planer for hvor store utslippskutt ulike rike land skulle gjennomføre. Kyoto-protokollen gjelder for perioden 2008-2012, og et sentralt tema for forhandlingene i Durban er hvor veien går videre etter 2012.

De fleste demonstrantene i Durban krever at de rike landene, inkludert USA som er det eneste rike landet som ikke har forpliktet seg til utslippsbegrensninger under Kyoto-protokollen, reduserer sine utslipp i en forlenget avtaleperiode for Kyoto. Dette kravet har også blitt stilt fra en rekke utviklingsland, men har ikke blitt tatt til følge.

Denne artikkelen har blitt publisert på engelsk i The Himalayan Times, Nepal.

Ramesh Prasad Bhushal er en miljøjournalist fra Nepal som har fulgt klimaforhandlingene siden 2009. Han skriver om miljøspørsmål i en av de ledende engelskspråklige avisene i Nepal, The Himalayan Times.