Utviklingsfondet er spesielt bekymret for den langsiktiges satsingen for bærekraftig matproduksjon og klimatilpasning.

Mat, helse og utdanning må ses i sammenheng. Norges ambisiøse målsetninger innen utdanning og helse kan ikke oppnås uten en satsning på ernæring og bærekraftig matproduksjon. Nok og ernæringsrik mat er en forutsetning både for god helse og for evnen til å lære. Nær sagt halvparten av alle dødsfall blant barn under fem år er relatert til underernæring.

- Mens regjeringen kutter i bistanden er en alvorlig tørke under oppseiling i Etiopia og Somalia. De fleste bøndene i området er dårlig rustet for slike sjokk og det fryktes at resultatet kan bli hungersnød. Dersom det hadde blitt satset mer på bærekraftig landbruk og tilpasning til klimaendringene ville resultatet av slike kriser blitt mindre. Det sier daglig leder i Utviklingsfondet, Kari Helene Partapuoli.

En tydelig dreining

Kuttene som ble presentert i dag er ikke tatt jevnt over hele bistandsbudsjettet. Den langsiktige bistanden som gis gjennom frivillige organisasjoner kuttes med 60 prosent. Langsiktig bistand til Latin-Amerika kuttes med 79 prosent mens tilsvarende kutt til Asia er på 30 prosent.

Støtten til informasjonsarbeid om utviklingsspørsmål foreslås avviklet fullstendig, samtidig foreslås det å legge ned bransjeavisen Bistandsaktuelt. Til sammen gjør disse to kuttene at mye av debatten og informasjonstilfanget om internasjonale utviklingsspørsmål vil forsvinne.

- Regjeringen har benyttet anledningen flyktningkrisen gir til å gjennomføre den konsentrasjonen av bistanden de har ønsket seg, sier daglig leder i Utviklingsfondet Kari Helene Partapuoli.

Kutt i bistanden kan føre til økt migrasjon og betydelig økte kostnader. Les innlegget Utviklingsfondet og 20 andre bistandsorganisasjoner skrev på aftenposten.no i går

Korttenkte kutt

For å unngå at kriser oppstår i fremtiden og for å begrense omfanget av dem er det viktig å satse på langsiktige utviklingstiltak. Helt sentralt i dette arbeidet er landbruk og matproduksjon. Dersom folk ikke har nok mat, er det naturlig at de ser seg nødt til å flykte.

En av årsakene til at konflikten i Syria blusset opp, var en langvarig tørke uttaler forskere til New York Times. Om bøndene i utsatte områder klarer å øke matproduksjonen og dermed bedre matsikkerheten for sine lokalsamfunn vil dette kunne gjøre at kriser unngås og folk slipper å flykte. Derfor er det kortsiktig å kutte den langsiktige bistanden på denne måten.