- Dette er en svært krevende situasjon som vi følger veldig tett, sier Jan Thomas Odegard, leder for Utviklingsfondet.

- Vi jobber på spreng for å få oppdatert informasjon fra bakken i landene vi jobber og sørge for at vi får på plass nødvendige tiltak. Nå må vi ta vare på hverandre og stå sammen – ikke minst i solidaritet med de rammede i land med andre forutsetninger for å takle krisen enn her hjemme. Vi vil bidra med oppdatert informasjon som gir løpende oppdateringer fra felt. Derfor lanserer vi nå korona-monitoren.

- Vi har tilgjengelig lokalt ansatte som kan rapportere fra bakken og være pressekontakter for norske medier som ønsker å rapportere fra landene vi jobber i. Dette er en svært dramatisk situasjon som vi alle står samlet i, fortsetter Odegard.

Situasjonen på verdensbasis

Viruset har nå spredt seg til 201 land, med 512 701 bekreftet smittet, per 28. mars, ifølge verdens helseorganisasjon. Så langt er 23 495 mennesker døde som følge av covid-19. Det er god grunn til å anta at det reelle antall smittede er langt høyere enn det som er bekreftet, blant annet på grunn av manglende testutstyr i en rekke land.

Over 40 land i Afrika rapporterer nå om bekreftede tilfeller, og mange innfører nå strenge sikkerhetstiltak som stengte skoler og restriksjoner på reiser. Smittetallene og beredskapen vil høyst sannsynlig komme til å øke raskt framover.

Oppdatert informasjon fra felt daglig

Utviklingsfondet har nå lansert en ny korona-monitor hvor det publiseres løpende oppdateringer fra alle landene de jobber i.

Etiopia_korona_covid19_rapport_kriseberedskap

Hamelmal Getachew, leder for Utviklingsfondets Etiopia-kontor, rapporterer fra hovedstaden Addis Abeba:

- Det er så mye som skjer i Etiopia nå. I tillegg til kampen mot fattigdom, pågår det nå politiske reformer og uroligheter. Dette er allerede mer enn nok for oss som nasjon å takle.

- Koronaviruset vil nå komme i tillegg til en allerede overveldende sitasjon. Jeg håper bare dette ikke vil ramme så hardt at vi ikke har energi nok igjen til å takle alt det vi allerede står i.  

Konsekvensene ved et stort virusutbrudd i et fattig land med dårlig utbygd infrastruktur og mangelfulle helsetjenester vil kunne bli enorme. Korona-monitor vil legge ut nye tall og sitater fra landene på daglig basis.

Det er ikke vanskelig å se for seg at konsekvensene for fattige land med dårlig utbygd infrastruktur og mangelfulle helsetjenester vil kunne bli katastrofale. Korona-monitor vil tilby pressekontakter som kan svare på spørsmål fra journalister i landene Utviklingsfondet jobber (se under), og nettsiden vil oppdateres daglig med informasjon fra lokalt ansatte - og da særlig på det som ikke kan leses i internasjonal media. Hvordan ser det ut i gatene i Addis Ababa nå? Hva sier lokale bønder ute i rurale strøk? Hvordan ser det ut på helseklinikkene? Dette er bakgrunnsinformasjon som Utviklingsfondet nå kan tilby, ikke fra en vestlig reporter, men fra en lokalt ansatt med god oversikt. 

Korona-moniter vil oppdateres med nye tall og sitater daglig, og gjennom dette håper vi å få fokus på de som har langt dårligere forutsetninger for å klare seg enn vi i Norge. 

Følg denne lenken for å komme til nettsiden med oppdatert informasjon og løpende situasjonsbeskrivelser fra Etiopia, Guatemala, Malawi, Mosambik, Nepal og Somalia.

Pressekontakt

Ønsker du oppdatert informasjon fra bakken i landene Utviklingsfondet jobber? Ta kontakt med:

Jan Thomas Odegard
Leder for Utviklingsfondet

Telefon: 414 94 044

E-post: jan.thomas@utviklingsfondet.no