I tillegg ses det nærmere på hvordan norske fag- og bistandsorganisasjoner jobber med problemstillingene gjennom konkrete prosjektsamarbeid i utviklingsland.

FN har utpekt vann og matsikkerhet som tema på Verdens vanndag i 2012. Konferansen på CIENS vil sette fokus på forholdet mellom vann og matsikkerhet og forklare og utdype begrepene “vannfotavtrykk” og “virtuelt vann”. Vi vil også se på hvordan norske fag- og bistandsorganisasjoner jobber med problemstillingene gjennom konkrete prosjektsamarbeid i utviklingsland.

Det er 7 milliarder mennesker å mette på kloden i dag og det forventes to milliarder flere i 2050. Stadig knappere ferskvannsressurser, hyppigere tørke- og flomepisoder truer ressursgrunnlaget for matproduksjonen, som i økende grad er avhenging av kunstig vanning. Statistikk viser at hver av oss drikker fra 2 til 4 liter vann hver dag, men mesteparten av vannet vi konsumerer er “innebygd” i maten vi spiser: å produsere et kilo storfekjøtt krever 15.000 liter vann, mens en kilo hvete krever 1.500 liter. Vet du hvor mye vann du faktisk forbruker hver dag hvis du regner med vannet som går med til å produsere det du spiser og forbruker av varer og tjenester? Hva kan du gjøre for å redusere vannforbruket og dermed bidra til økt matsikkerhet i fattige land?

Bli med på markeringen av Verdens vanndag 2012 “Vann og matvaresikkerhet” og finn ut mer!

Andrew Kroglund fra Utviklingsfondet holder foredraget: Uten vann og drikke duger verden ikke: Vann og bærekraftig matproduksjon i utviklingsland. Han deltar også i debatt om vann og matsikkerhet i et utviklingsperspektiv.

Deltakeravgift kr 300, Studenter/pensjonister kr 100

Mer informasjon og påmelding på Teknas nettsider.

Program

08.30 Registrering og kaffe

09.00 Velkommen, Heidi Berg, Norsk Bistandsforum

09.05 Musikkinnslag, Jai Shankar sammen med Rohini Sahajpal og Javid Afsari Rad

09.15 Tørster verden fordi vi er sultne? Arvinn Gadgil, politisk rådgiver, Utenriksdepartementet

09.35 Key note speech: The Water Footprint of Humanity, Arjan Y. Hoekstra, Water Footprint Network

10.10 Pause

10.30 Debatt om vårt vannfotavtrykk og etiske dilemma, Leder: Harsha Ratnaweera, Den norske UNESCO-kommisjonen

Debattpanelet:
Arild Hermstad, Framtiden i våre hender
Arjan Y. Hoekstra, Water Footprint Network
Johannes Deelstra, Bioforsk
Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning/UMB
Synnøve Knivsland, UiO

11.30 Rapport fra 6th World Water Forum (Marseille) 2012, Haakon Thaulow, NIVA

11.45 Utdeling av Norsk juniorvannpris

12.00 Musikkinnslag, Jai Shankar sammen med Rohini Sahajpal og Javid Afsari Rad

12.15 Lønsj

13.00 Uten vann og drikke duger verden ikke: vann og bærekraftig matproduksjon i utviklingsland, Andrew Kroglund, Utviklingsfondet

13.30 Nilens utfordringer - vann og utvikling i Nilenbassenget, Tore Sætersdal, Nile Basin Research Program

13.50 Vann og matsikkerhet: utfordringer knyttet til klimatilpasning i India, Udaya Sekhar Nagothu, Bioforsk

14.10 Sårbarhet for flom, tørke og matsikkerhet i Himalaya, Asbjørn Aaheim, CICERO

14.30 Utdeling av prisen for Viten om vann, Torill Engen-Skaugen, leder, Norsk hydrologiråd

14.40 Pause

14.55 Debatt om vann og matsikkerhet i et utviklingsperspektiv
Leder: Odd Arnesen, Norad

Debattpanelet:
Andrew Kroglund, Utviklingsfondet
Tore Sætersdal, Nile Basin Research Program
Udaya Sekhar Nagothu, Bioforsk
Mari Gjengedal, Spire

15.55 Avslutning

 

Mer informasjon og påmelding på Teknas nettsider.