Utviklingsmandag

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet. Her diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle.

Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Stortingsmeldingen Sammen om jobben handler om hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping - og tilslutt fattigdomsreduksjon i utviklingsland. I «den norske modellen», jobber både menn og kvinner, og finansierer velferdsstaten gjennom å betale skatt. Men det er et lappeteppe av politisk innsats som har bygget det sosiale systemet som gjør dette mulig.

For de fleste fattige på landsbygda, som ikke klarer å dyrke nok mat til familien på den jorda de har tilgjengelig, kan lønnet arbeid være veien ut av fattigdom. Men det forutsetter at lønna er til å leve av og at arbeidet ikke går hardt ut over livskvaliteten på andre områder. Når Abebe fra Etiopia er på jobb på tekstilfabrikken, hvem skal passe barna hennes og hvordan kommer hun seg trygt hjem i tide til å være sammen med familien?

Hva kan vi lære av den norske modellen når vi satser mer på arbeid og næringsliv i bistanden? Hvilke aktører bør være med på laget for å sikre et mest mulig helhetlig tilnærming til spørsmålet? Hvordan sikre de strukturelle rammene som bidrar til økt sysselsetting for både kvinner og menn? 

I panelet:

Lovise Aalen, Chr. Michelsens Institutt
Hibo Ismail Ahmed, Fellesrådet for Afrika
Marius Koestler, Laboremus
Mona Larsen-Asp, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Ordstyrer: Kari Helene Partapuoli, Utviklingsfondet

Tid og sted: Mandag 12. desember kl. 17:00, Litteraturhuset (Kjelleren)

Velkommen til årets siste Utviklingsmandag! Det blir enkel servering. 

Her finner du event på Facebook med oppdatert informasjon.