Utviklingsmandag

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet. Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle.

Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Under arrangementet viste vi filmen dokumentarfilmen Cowspiracy. I filmen følger vi miljøforkjemper og filmskaper Kip Andersen mens han undersøker det han omtaler som den mest ødeleggende industrien i verden i dag – nemlig kjøttproduksjonen. Han undrer seg også om hvorfor miljøorganisasjonene ikke har større fokus på dette problemet og blir overraska over hvor lite villige de er til å snakke om kjøttproduksjon som et miljøproblem.

Ifølge de siste tallene fra FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO) kommer 14,5% av alle menneskeskapte klimagassutslipp direkte fra husdyrproduksjon. Det vil si at de globale utslippene fra husdyrproduksjon er omtrent like høye som fra all transport.

I tillegg er husdyrproduksjonen ansvarlig for 1/3 av verdens forbruk av ferskvann, skyld i at mange havområder er nesten uten liv og avskoging – blant annet. Så mye som 80 % av avskogingen i regnskogen i Amazonas skyldes storfeproduksjon – skogen hugges ned for å etablere beiteområder og for å produsere dyrefôr, hovedsakelig soya.

Før filmvisningen samla vi representanter debatterte vi de samme temaene med et interessant panel:

  •  Yngve Ekern, forfatter og matjournalist i Aftenposten
  • Marte Munkeli, leder for Norsk vegansamfunn
  • Marius Holm, leder for miljøorganisasjonen ZERO
  • Christoffer Ringnes Klyve, leder for klima- og miljøavdelingen i Framtiden i Våre Hender

Enige om problemet

Det var ingen tvil blant debattantene om at vårt høye kjøttforbruk er et betydelig miljøproblem. Det er også en stor utfordring å få folk til å spise mindre kjøtt ettersom det både er en del av kulturen og fordi det er sterke økonomiske og politiske krefter som stritter imot. Som et eksempel på dette trakk både Yngve Ekern og Christoffer Klyve frem at kokebøkene i skolene er sponsa av Gilde og Nortura og promoterer kjøtt.

Uenige om løsningen

Hva man skal gjøre med det var de ikke helt enige om.

- Det er fint for miljøet om alle blir veganere, men dersom vi ba folk å kutte ut alt kjøtt ville vi ikke hatt 23000 medlemmer, sa Christoffer Klyve i Framtiden i Våre Hender.

- Skal vi forby juleribba så blir miljøorganisasjonene noen særinger, sa Marius Holm i ZERO.

- Jeg er sikker på at om 20 år så vil vi se tilbake på dagens kjøttforbruk som vi i dag ser på røyking sa Yngve Ekern i Aftenposten.

- Debatten bekrefter inntrykket om at miljøbevegelsen er for forsiktige i sin omtale av kjøttforbruk, sa Marte Munkeli i Norsk vegansamfunn. Men hun understreket også at veganbevegelsen først om fremst er dyrevernforkjempere, ikke miljøvernere.

Norsk vegansamfunn var også medarrargør på denne Utviklingsmandagen.

Debatt også på twitter

Tematikken for møtet skapte ikke bare debatt i salen, men også på nettet. Mange brukte emneknaggen #Utviklingsmandag for å dele debattantenes ytringer, eller for å komme med egne innlegg i debatten. Her er noen av innleggene.