Bidra nå!

Vil du støtte vårt arbeid for kvinners rettigheter? Send sms UTVIKLING til 2468 og gi 200 kr, eller Vipps valgfritt beløp til 11714.

Sarafina og Yeukai sammen med lederen for Spire, Anna Karlsson.
Sarafina og Yeukai sammen med lederen for Spire, Anna Karlsson.

I både Malawi og Zimbabwe er det gjort tiltak for å styrke kvinnens posisjon i samfunnet de siste årene. Likevel er det fortsatt mye som gjenstår, og man kan stille spørsmål rundt hvorvidt tiltakene er effektive nok. I Malawi er langt flere kvinner enn menn fattige. De fleste kvinner jobber i jordbruket, men tjener mindre på dette arbeidet enn hva menn gjør. Det er flere lese- og skrivekyndige menn enn kvinner. Fordi kvinner ofte er lavere utdannet enn menn, er det også vanskeligere å komme seg inn i yrker utenom landbruket. Kvinner får ikke den samme tilgangen på utdanning som menn, fordi tradisjonen tilsier at kvinnen skal være hjemme.

Vold mot kvinner er ikke uvanlig i Malawi. Barneekteskap har vært et stort problem, og de rangeres som et av landene i verden der dette er mest utbredt. I følge FN blir 1 av 2 jenter giftet bort før de fyller 18 år.

Likestilling er en forutsetning

Sarafina Osborn er 24 år gammel og på utveksling i Norge fra Malawi gjennom Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon. Hun er med i den malawiske ungdomsorganisasjonen Network for Youth Development, som er en av Utviklingsfondets partnere over mange år.

Hun forteller om et Malawi der ulikhetene er svært store, og kvinner møter store utfordringer i samfunnet. Det er mange organisasjoner som jobber hardt for at kvinnens posisjon skal styrkes, og for at likestilling blir en viktig del av utviklingsagendaen i Malawi.

 - I Malawi er likestilling mer enn et mål i seg selv. Det er en forutsetning for å kunne bekjempe fattigdom, fremme bærekraftig utvikling og bygge et godt styresett, forteller hun.

Hun forteller videre at som kvinne kan hun ikke kjempe kampen alene, men hvis mange nok står sammen så kan målet om likestilling oppnås.

På riktig vei, men mye gjenstår

Malawis president, Peter Mutharika, har tatt tak i noen av problemene, og dette har blitt anerkjent i FN. Landet er på riktig vei når det gjelder styrking av kvinnens posisjon og kampen mot vold rettet mot kvinner og unge jenter. Alderen for lovlig giftemål er satt opp fra 16 – 18 år. Dette har hjulpet å redusere antall barnegiftemål i landet. 

I Zimbabwe ble det i 2013 innført et lovverk som støttet opp under likestilling. Zimbabwe er en anerkjent pådriver for likestilling både regionalt og internasjonalt. Det er en økning av antall kvinner i parlamentet, og en økning av antall kvinnelige studenter. Kvinner i Zimbabwe har begynt å få jobber i det som tidligere var betraktet som mannsyrker.

Yeukai Gezah er fra Zimbabwe og er også på norgesbesøk gjennom utveksling med Spire. Hun forteller at grunnloven i Zimbabwe legger til rette for at kvinner skal få det enklere med å integreres i arbeidsmarkedet, og at de skal få like rettigheter som menn. Kvinner skal nyte samme goder som menn, med mindre noe annet er spesifisert – noe som dessverre ofte er tilfelle. Høy arbeidsledighet og dårlig økonomi gjør det vanskelig å oppfylle alle kravene landet har innført for økt likestilling, spesielt når det gjelder å få kvinner i arbeid.

I både Malawi og Zimbabwe er utfordringene store både politisk, sosialt og økonomisk. Underliggende kulturelle og religiøse tradisjoner som svekker kvinnens posisjon i samfunnet, gjør det ofte vanskelig å få gjennomslag for likestilling. Likevel er det viktig å anerkjenne de positive tiltakene som gjøres for å styrke kvinners rettigheter.

På FNs likestillingsmåling fra 2015 ligger Zimbabwe på en 154. plass og Malawi på 170. plass. Det er med andre ord et stykke igjen å gå.