Støtt kvinner som Rachana!

Send SMS med "utvikling" til 2468 og gi 50 kr over din telefonregning. Sammen gjør vi en viktig forskjell!

I Nepal er over 80 % av befolkningen tilknyttet landbruket. Det er også et av verdens fattigste land, og de fleste lever av det de selv dyrker. Som kvinnelig bonde møter man mange ekstra utfordringer. Kvinner blir ofte diskriminert og holdt utenfor både sosiale og faglige arenaer. Dermed blir kvinner lett hengende etter sine mannlige kolleger i landbruksutviklingen.

Ville hjelpe andre kvinner

Kampen for en bedre hverdag for landets kvinner har vært en drivkraft i Rachanas liv. Det var nettopp kvinnenes lave status og posisjon i samfunnet som gjorde at hun valgte å ta landbruksutdanning i første omgang.

Rachana har selv fått føle på kroppen hvor vanskelig det er å studere i et mannsdominert samfunn. Takket være stipend fra den indiske ambassaden i Nepal fikk hun mulighet til å ta en mastergrad i agronomi i India. Hun pleide da å dekke til hele ansiktet med en saal (et langt stykke tøy) slik at ingen skulle legge merke til at hun reiste alene som ung kvinne. I tillegg til utryggheten hun selv følte, ble hennes foreldre truet fordi de hadde sendt datteren helt til India alene for å studere.

Nå jobber altså Rachana som programkoordinator med ansvar for prosjekter rettet mot småskala bønder i Nepal. Organisasjonen hun jobber for heter LI-BIRD (Local Initiativ for Biodiversity Research and Development), og er en av Utviklingsfondets samarbeidspartnere i Nepal.

Dobbeltarbeidende kvinner

- Det er oppmuntrende å se andre kvinner jobbe med utviklingsspørsmål, men foreløpig er det ikke mange av dem, forteller Rachana. – Mange av dem slutter når de gifter seg eller får barn.

Det er krevende å jobbe med utviklingsspørsmål, og det tar mye tid. I nepalsk kultur er det heller ingen tradisjon for å dele på arbeidet i husholdningen, noe som gjør det ekstra vanskelig for kvinner å ha slike jobber som Rachana.  Det er en vanskelig balansegang å skulle konkurrere med menn på arbeidsmarkedet samtidig som man finner balansen i eget liv.

Likestilling i alle prosjektene

Som eneste kvinne med beslutningsmakt i organisasjonen har hun blant annet kjempet fram at likestilling skal integreres i alle prosjektene, og hun jobber kontinuerlig for at alle skal ha lik tilgang til, og kontroll over, ressurser ved å inkludere kvinnene i hele prosessen.