Kampen om de fattige

- Norge er en betydelig bistandsaktør, faktisk en av verdens absolutt største. Vi er forpliktet til å sørge for at kvaliteten på bistanden vi yter er god, og at det er samsvar mellom hva vi gir med den ene hånden og tar med den andre, sier Andrew Kroglund, leder for informasjons- og politikkavdelingen i Utviklingsfondet. - Utviklingspolitikk er et av mange viktige tema i valgåret 2013. Det er knyttet til de store internasjonale klimautfordringene. Det handler også om hvordan vi skal ta vare på verdens store allmenninger. Bistand er mye mer enn en budsjettpost som en eventuelt ny regjering kan gjøre hva den vil med, fortsetter Kroglund.

Utviklingsfondet produserer jevnlig diskusjonsnotater om sentrale NordSør-tema som vi ønsker at skal bidra til offentlig debatt. I valgåret 2013 er dette er vårt lille bidrag til valgkampens innhold.

Lanseringen finner sted på Utviklingshuset mandag 21. januar kl. 14:00. Her blir det kaffe og enkel servering, før vi får en panelsamtale i skavlansk regi. Vi diskuterer framtiden for utviklingspolitikken, i lys av både stortingsvalg og utviklingspolitiske resultater hittil.

I panelet:

Andrew P. Kroglund: leder for informasjons- og politikkavdelingen i Utviklingsfondet

Peter S. Gitmark: Utviklingspolitisk talsmann, Høyre

Arvinn E. Gadgil: Statssekretær, Utenriksdepartementet

Øyvind Eggen: Utviklingsforsker, International Law and Policy Institute

 

Velkommen til lansering og debatt!