Les mer om den internasjonale småbondedagen

Den internasjonale kampdagen for småbønder ble startet for å minnes massakren av 19 småbønder som kjempet for land og rettferdighet i Brasil i 1996. I år er det spesielt fokus på landran og hvordan småbønder blir fratatt jord til fordel for storstilt plantasjebruk.

Utviklingsfondet mener at en økt satsing på bærekraftig landbruk er veien ut av den gjeldende matkrisen verden nå befinner seg i. Der er vi helt på linje med FNs spesialrapportør for retten til mat som i mars 2011 la fram en rapport om landbruk og retten til mat for FNs menneskerettighetsråd (A/HRC/16/49). Rapporten viser at:

Agroøkologiske landbruksmetoder kan bidra til å få slutt på matkrisene som jevnlig oppstår. Disse metodene forbedrer jordproduktivitet og beskytter avlinger mot skadedyr ved hjelp av det naturlige miljøet som trær, planter, dyr og insekter. I tillegg er økt bruk av slike metoder til matproduksjon et viktig bidrag i kampen mot klimaendringer.

Agroøkologiske prosjekter og andre former for bærekraftig småskala landbruk vist en gjennomsnittlig avlingsøkning på 80 % i 57 utviklingsland, med en gjennomsnittlig økning på 116 % for alle afrikanske prosjekter. Nye prosjekter utført i 20 afrikanske land viste en dobling av avlinger over en periode på 3-10 år.

Forbedret tilgang til produktive ressurser og investeringer i landsbygdsutvikling er essensielt for å bekjempe sult og fattigdom. En ny strategi og handlingsplan for norsk landbruksbistand må være offensiv og synliggjøre hvordan Norge best kan bidra til at flere får sin rett til mat realisert. Med en slik strategi som tar bærekraftigheten i fremtidas matproduksjon på alvor kan vår nye utviklingsminister Heikki Holmås virkelig komme på banen og slå et slag for småbonden.

Utviklingsfondet har fremmet 10 teser om avskaffelse av sult som det passer å minne om på den internasjonale kampdagen for småbønder.

Les mer om småbøndenes kampdag på organisasjonen La Via Campesina sine nettsider.