Mandag ettermiddag kom daglig leder Kari Helene Partapuoli, og de to andre ansatte i Utviklingsfondets som var i Nepal under helgens jordskjelv, tilbake til Oslo.

 – Jeg er glad for å være hjemme igjen, men tenker selvfølgelig på dem som er igjen og nå opplever en uavklart og kritisk situasjon, sier Partapuoli.

Nepal er et av verdens fattigste land, og i tillegg til at mange er omkommet og skadet vil de materielle skadene etter jordskjelvet sende mange enda dypere inn i fattigdom.

Mens de tre som har vært i Nepal ikke har kunnet gjøre mye annet enn å passe på seg selv har andre i Utviklingsfondet vært i kontakt med sine samarbeidspartnere i Nepal.

– Vi har fått kontakt med organisasjonene vi samarbeider med og fått meldinger om at deres ansatte etter forholdene har det bra, sier Partapuoli

– Det er imidlertid usikkert hvordan det har gått med folk i mer avsidesliggende områder. Det er kommet ut lite informasjon om hvordan situasjonen er på landsbygda i nærheten av episenteret og mange etterskjelv gjør også at situasjonene fortsetter å være uavklart.

Jordskjelvet var en ventet katastrofe som legger stein til byrden Nepal allerede bærer i form av politisk stillstand, usikker matsituasjon, dårlig infrastruktur og generell fattigdom.

– Nepal mangler beredskap. Når katastrofer som dette inntreffer har myndighetene begrenset kapasitet til å hjelpe befolkningen. Det mangler både utstyr og personell. I tillegg bor mange mennesker i områder som allerede før jordskjelvet var veldig vanskelig tilgjengelige. Nå er det enda vanskeligere å nå fram til disse, sier Partapuoli.

I tillegg til at hus raser sammen, rammes også mattilgang og matproduksjonen. Butikkene tømmes raskt for mat og vann, og krisen forsterkes av ødelagt infrastruktur som hindrer innførsel av basisvarer. Mange er avhengige av maten de selv klarer å dyrke og det er vanlig å dyrke mat i bratte åssider. Jordras er allerede et stort problem, jordskjelvet og regnet som nå er meldt vil også utløse flere ras.

Utviklingsfondet støtter langsiktig utviklingsarbeid og har jobbet i Nepal i over 30 år, spesielt med å øke matsikkerheten og bedre levekår blant fattige på landsbygda.

– Jordskjelvet og ettervirkningene kan ytterligere forverre fattige folks levekår. Det kartlegges nå hvorvidt vanningsanlegg, frøbanker og åkerlapper er blitt ødelagt, og hvordan særlig sårbare grupper er rammet, sier Partapuoli.   

Utviklingsfondet jobber kun gjennom lokale organisasjoner i Nepal.

 – Våre samarbeidsorganisasjoner ser nå på hvordan de skal bidra både i det akutte nødhjelpsarbeidet, og mer langsiktig med gjenoppbygning. Utviklingsfondet er i dialog med dem om hvordan vi best kan bistå dem i dette arbeidet, sier Partapuoli.  

Kari Helene Partapuoli er tilgjengelig i Oslo og kan kontaktes:
Mobil:  90 02 74 21
E-post:
kari.helene@utviklingsfondet.no
Pressebilder av Kari Helene Partapuoli: http://www.utviklingsfondet.no/om-oss/presse/pressebilder/