Les mer:

På post: Ariam (23) er politibetjent i Pokhara. Han voktet en sentral rundkjøring i påvente av at demonstrasjonene skulle starte.
På post: Ariam (23) er politibetjent i Pokhara. Han voktet en sentral rundkjøring i påvente av at demonstrasjonene skulle starte.
-Li-Bird er åpne om hva vi gjør og hva vårt arbeid går ut på. Åpenheten gjør at vi har høy tillit blant ulike politiske grupperinger, sier programkoordinator i LiBird Pitambar Shrestha.
-Li-Bird er åpne om hva vi gjør og hva vårt arbeid går ut på. Åpenheten gjør at vi har høy tillit blant ulike politiske grupperinger, sier programkoordinator i LiBird Pitambar Shrestha.
- Fordi Utviklingsfondets samarbeidspartnere i Nepal er politisk nøytrale er vårt arbeid i landet stort sett upåvirka av det politiske kaoset, sier programkoordinator Kyrre Lind.
- Fordi Utviklingsfondets samarbeidspartnere i Nepal er politisk nøytrale er vårt arbeid i landet stort sett upåvirka av det politiske kaoset, sier programkoordinator Kyrre Lind.

Et besøk hos en av Utviklingsfondets partnere i Nepal denne uka gikk ikke helt etter planen. En generalstreik – bandha - gjorde at store deler av samfunnet stoppa opp.

Etter politiske forhandlinger mellom de fire største politiske partiene i landet har det blitt enighet om at lederen for Høyesterett blir utpekt som ny president og at han skal lede en politisk nøytral regjering av teknokrater frem til det skal holdes nyvalg i juni.

Å utnevne lederen for høyesterett som president er langt utenfor det vanlige, selv i Nepal. Grunnen til at valget falt på han var at han blir oppfatta som politisk nøytral. Etter langvarige politiske forhandlinger har ikke politikerne klart å samle seg om noen annen kandidat.

Den nye presidenten og den nye regjeringen ble imidlertid ikke godt mottatt av en utbrytergruppe fra Nepals Kommunistiske Parti. Utbrytergruppa mente det burde utstedes nyvalg med en gang og de markerte altså denne holdningen ved å iverksette en generalstreik- banda.

Banda er et vanlig virkemiddel i Nepal og brukes av ulike politiske grupperinger for å fronte ulike kampsaker. I praksis går det ut på at det settes opp veisperringer for å stoppe trafikken. Samtidig trues bedrifter og skoler til å holde stengt. De som ikke overholder generalstreiken kan risikere å bli trakassert og banka opp.

Også kontorene til vår partnerorganisasjon Local Initiatives For Biodiversity Research and Development (Li-Bird) holdes stengt – og alle planlagte aktiviteter blir avlyst eller utsatt. Heldigvis varte denne generalstreiken bare i en dag og den planlagte turen til et av prosjektene Utviklingsfondet støtter kan gjennomføres dagen etter. Noen ganger kan nemlig slike generalstreiker ramme hele eller deler av Nepal i flere uker om gangen.

Ikke første gang

I Nepal er de dessverre vant til politisk kaos. Fra 1996 til 2006 var det borgerkrig i landet. Maoistene utfordret regjeringshæren med en godt organisert gerilja. I 2006 ble kongen tvunget til å abdisere - et viktig gjennomslag for maoistene - og samme år ble det inngått en fredsavtale.

Situasjonen i Nepal har vært mye bedre etter at det ble slutt på krigen, men det er fortsatt ganske kaotisk med hyppige utskiftninger av regjeringen, mangel på politisk kompromissvilje og utstrakt bruk av banda som virkemiddel. Det er bare en uke siden den forrige bandaen. Den gang blokkerte studenter gatene i Kathmandu i protest mot økte priser på drivstoff.

Jobber videre

Arbeidet Utviklingsfondet støtter i Nepal er heldigvis lite berørt av det turbulente politiske klimaet. Pitambar Shrestha, programkoordinator i Li-Bird, forklarer hvordan de klarer å fortsette sitt arbeid på tross av den uavklarte politiske situasjonen.

- Li-Bird er politisk nøytrale. Samtidig er vi er veldig åpne om hva vårt arbeid går ut på og rollefordelinger i prosjektene er godt kjent for alle involverte parter. Denne nøytraliteten og åpenheten gjør at ingen mistenker oss for å støtte noen politisk fløy – derfor får vi jobbe i fred sier Shrestha.

Local Initatives for Biodiversity Research and Developmeny (LiBird) er Utviklingsfondets største partner i Nepal. Åpenheten de har rundt sitt arbeid gjør at de har høy tillit blant alle politiske grupper de kommer i kontakt med.

- Til og med under borgerkrigen fra 1996-2006 kunne vi jobbe stort sett uforstyrra fordi ingen tvilte på hva som var våre intensjoner og hva vårt arbeid gikk ut på, sier Shrestha.

Nøytralitet gir stabilitet

Det er et poeng for Utviklingsfondet at våre samarbeidspartnere i Nepal ikke støtter - eller har for nær tilknytning til - noen av de politiske partiene.

- Det er viktig for oss at våre partnere er i stand til å jobbe videre selv om det politiske klimaet endrer seg, sier Kyrre Lind, programkoordinator for Utviklingsfondets arbeid i Nepal.

Også han trekker fram borgerkrigen som et eksempel.

- Vi klarte å fortsette vårt arbeid i Nepal gjennom borgerkrigen. Det hadde vært umulig dersom organisasjonene vi samarbeider med hadde hatt for tette bånd til en av de krigende partene.

Når man jobber i Nepal må man være forberedt på at det kan skje store endringer.

I Nepal er situasjonen fortsatt helt uavklart. Alt kan skje – og det politiske kaoset er et stort problem for Nepal. Når Utviklingsfondet samarbeider med politisk nøytrale organisasjoner minimerer vi i hvert fall sannsynligheten for at den politiske rivaliseringen rammer vårt arbeid, avslutter Lind.