Utviklingsfondet i Nepal

Et konsept som Utviklingsfondet har utviklet og som vi bruker i de fleste av våre programmer er altså modellbonde-konseptet. Det går ut på at vi lærer opp en bonde i bærekraftige landbruksteknikker og gir også formidlingstrening. Hun eller han lærer deretter opp andre bønder i sitt lokalmiljø. Vi har erfart at bønder ofte er skeptiske til “eksperter” som kommer utenfra, så ved hjelp av modellbøndene når vi langt flere.

Birman tilhører den etniske gruppen Tharu og er 25 år gammel. Han kjenner lokalsamfunnet sitt svært godt, og er en populær modellbonde. Han er også lidenskapelig opptatt av frø!

– Frø er matsikkerhet, sier Birman. – Du må ta vare på frøene dine. Hvis ikke vil de ikke gi deg det du trenger.

– Frø må være friske og sunne: De må være såpass tørre at insektene ikke skader de og de må spire nok til at bonden får gode avlinger, fortsetter han. Det er lett å se at dette er et tema som engasjerer!

Vi lurer på hva Birman mener skal til for å bli en god modellbonde og motivator for andre bønder i lokalsamfunnet.

– Man må først og fremst like det man driver med! Kunnskap og nysgjerrighet er også viktig. Det hjelper å være positiv også, og ikke minst å like det å hjelpe andre, smiler Birman.

Birman reiser rundt i lokalsamfunnet på sykkel, og liker å snakke med de forskjellige bøndene og hjelpe til så godt han kan. Slikt blir det flere superbønder av!